In 2010 kwart van zorg dementie kleinschalig

Tussen 2005 en 2010 groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie van 4.346 naar 12.087 plaatsen. In 2010 is daarmee naar verwachting 24,8% van de geschatte behoefte aan psychogeriatrische zorg in verpleeghuizen gerealiseerd in kleinschalig wonen. De provinciale verschillen blijven echter groot. De cijfers zijn gebaseerd op een analyse uit 2007 van de Databank Wonen-Zorg.

Sterke groei kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Tussen 2005 en 2010 groeit het kleinschalig wonen voor mensen met dementie van 4.346 naar 12.087 plaatsen. Dat is een toename van 178%. In 2010 is daarmee 24,8 % van de geschatte behoefte aan psychogeriatrische zorg in verpleeghuizen gerealiseerd in kleinschalig wonen.

2005 4.346 plaatsen 9,7% van behoefte psychogeriatrische verpleeghuiszorg
2010 12.087 plaatsen 24,8% van geschatte behoefte

Toename dementie

Tussen 2005 en 2030 groeit het aantal mensen met dementie in Nederland met 65% van 193.000 naar 319.000. De variatie in de groei tussen de provincies loopt uiteen van 48% (Zuid-Holland) tot 86% (Noord-Brabant). Alleen Flevoland - als jongste provincie - valt daarbuiten met een groei van 170%, verklaarbaar door haar groeifunctie op het gebied van wonen en werken.

Kleine locaties vormen grootste deel van kleinschalig groepswonen

Kleine locaties (tot en met 48 plaatsen) blijven meer dan de helft van het aantal plaatsen bieden van alle plaatsen in kleinschalig wonen voor mensen met dementie. In 2010 is bovendien nog steeds meer dan eenderde deel van de plaatsen gerealiseerd in de zeer kleine locaties (tot en met 24 plaatsen).

Provinciale verschillen

In alle provincies groeit het kleinschalig wonen. De verschillen tussen de ontwikkeling van kleinschalig wonen in de verschillende provincies zijn aanzienlijk. De provincies Zeeland en Noord-Holland zijn in 2010 duidelijk de koplopers. Om meer inzicht te geven in de ontwikkelingen in de verschillende provincies zijn er provinciale factsheets.

Staat uw project in de databank kleinschalig wonen voor mensen met dementie?

De databank kleinschalig wonen voor mensen met dementie biedt sinds 2003 een overzicht van projecten in uitvoering en in voorbereiding in Nederland. Alleen projecten die (deels) bestemd voor mensen met dementie waar per groep maximaal acht mensen wonen worden in de databank vermeld. De databank kleinschalig wonen is onderdeel van de Databank Wonen-Zorg. De landelijke Databank Wonen-Zorg biedt professionals en beleidsmakers in wonen en zorg een overzicht van woonservicegebieden, woonzorgcomplexen, zorghotels en kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie.

Meer informatie

17-10-2007