Seniorenwoning. Foto: Ed Nolte

Opgave voor realisatie geschikte woningen blijft aanzienlijk

De jongste Monitor Investeren voor de Toekomst laat zien dat het tekort aan geschikte woningen voor ouderen en mensen met een beperking in de periode 2006-2009†is gedaald met 45.000. Tegelijkertijd moeten de komende periode jaarlijks 40.000 geschikte woningen beschikbaar komen. Dit blijft†een aanzienlijke opgave voor partijen op lokaal en regionaal niveau.

Sturen op voldoende geschikte huisvesting

In 2003 heeft de Rijksoverheid de zogenaamde 'kwantitatieve opgave' geformuleerd voor huisvesting van ouderen en mensen met een beperking. Daarmee vroegen de toenmalige ministeries van VWS en VROM aandacht voor de vergrijzing en de gevolgen van de extramuralisering op de huisvesting van ouderen en mensen met een beperking. In datzelfde jaar is een nulmeting gehouden; in 2006 is een eerste tussenmeting gehouden en in 2009 de volgende. Nu zijn de jongste resultaten beschikbaar gekomen en aangeboden aan de Tweede Kamer op 7 juli 2011 door minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Belangrijkste conclusies

 • In de periode 2006-2009 is het aantal woningen dat geschikt is voor ouderen en mensen met een beperking gestegen met 89.000 tot 1,8 mln. Het grootste aandeel heeft nieuwbouw, maar ook sloop, verbouw en het bijplaatsen van zorgsteunpunten hebben hieraan bijgedragen.
 • Het tekort aan geschikte woningen is in dezelfde periode gedaald met 45.000 tot 87.000 woningen.
 • In de periode 2004-2008 is het aandeel 55-plussers dat in nieuwgebouwde nultredenwoningen woont gestegen van 56% naar 64%.
 • Nieuwbouwnultredenwoningen sluiten steeds vaker goed aan bij de woonwensen van ouderen: vaker een meergezinswoning, veel 3-kamerwoningen, in woonmilieus buiten-centrum en centrum-dorps en vaak als koopwoning.
 • 37% Van de geschikte woningvoorraad wordt niet door 55-plussers bewoond.
 • De tekorten bij geschikte woningen manifesteren zich met name bij woningen met voorzieningen, zoals verzorgd wonen en wonen met voorzieningen.
 • De tekorten zijn relatief groter in kleine tot middelgrote gemeenten met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners en in centrumdorpse milieus.
 • Er zijn grote regionale en provinciale verschillen. De tekorten zijn zowel relatief als absoluut het grootst in Zuid-Holland. In Groningen, Friesland en Flevoland is er geen tekort. De provincies Limburg en Drenthe lijken de meest lastig te realiseren opgave te hebben.

Blik op de toekomst

 • Tot 2018 moeten jaarlijks 40.000 geschikte woningen beschikbaar komen; in totaal gaat het daarmee om 360.000 woningen. De categorie verzorgd wonen gaat een relatief groter deel uitmaken van de opgave.
 • Verwacht wordt dat 55% van de totale opgave tot 2018 via nieuwbouw gerealiseerd wordt.
 • Per saldo komen 275.000 woningen van de totale voorraad in aanmerking voor verbouw. Daarmee kan theoretisch driekwart van de totale opgave voor geschikte huisvesting ingevuld worden
 • Ook woonruimteverdeling kan een belangrijke rol vervullen, zodat meer geschikte woningen door 55-plussers bewoond worden.

Meer informatie

 • Aanbiedingsbrief minister Donner 7 juli 2011
 • Publicatie Monitor Investeren in de Toekomst 2009†
 • Monitor Investeren in de Toekomst 2006
 • Nulmeting Monitor Investeren voor de Toekomst
 • Bekijk ook de webspecial levensloopgeschikt bouwen†met een overzicht van mogelijkheden, praktische tips en meer dan vijftien casussen.

26-07-2011

gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
?????? ????????????? ? ?????
????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? 9 ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?? 9 ????? ?????? ???????? ?? 11 ????? ?????? ?????? ?????? ????????
??? ?????? ??????
https://originality-diplomas.com/
?????? ??????? ? ??????
https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ???????? ?? 9 ?????
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ????????
https://originality-diplomans.com/
?????? ????????????? ? ????????
rudiplomis24.com
?????? ??????
www.lands-diplom.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://originality-diplomans.com/
?????? ?????? ?????????
https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ?????? ????????????
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
?????? ????????????? ? ????????
http://https://originality-diplomas.com/
?????? ????????????? ? ?????
http://https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????
http://https://diploma-asx.com/
?????? ????????
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ? ??????? ???????????
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com ?????? ?????? ? ??????? ??????????? https://originality-diploma24.com/??????-????????? ?????? ?????? ? ??? http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com