Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden: healing environment

Healing environment

We spreken van een healing environment als de gebouwde omgeving bijdraagt aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van gebruikers. Dit zijn de bewoners en bezoekers, maar ook de mensen die in het gebouw werken.

Healing environment. Foto: Monique Wijnties
Een healing environment kan niet alleen gerealiseerd worden bij nieuwbouw. Ook in bestaande gebouwen is dit te beïnvloeden met keuzes in inrichting, verlichting, kleur e.d. We spreken van evidence-based design als daarbij gebruik wordt gemaakt van bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkevaluatie van gebouwen: Post Occupancy Evaluation (POE).

In een schema ziet u wat een gebouw tot een veilige, prettige en uitnodigende (woon)omgeving maakt die het lichamelijk, mentaal en sociaal welbevinden van gebruikers ondersteunt. U ziet wat u kunt doen aan de omgeving waarin het gebouw staat, aan het ontwerp van gebouw en ruimtes, maar ook aan interieur en aan condities.

23-09-2013 10:07

Voor u geselecteerd » (4)

Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen

Wie wil weten hoe een ruimte door mensen met dementie wordt ervaren, moet door een andere bril kijken. Een gebouw met gladde wanden en vloeren kan bijvoorbeeld heel prettig zijn voor de zorgverlener, omdat het makkelijk schoon te houden is. Het.. 13-03-2014 11:47

Ontwerpen voor mensen met dementie

In de zoektocht naar een geschikte woonomgeving voor mensen met dementie, is het belangrijk rekening te houden met de ervaringswereld van demente bewoners. Hoe ziet een huis eruit, dat als thuis aanvoelt? Jarno Nillesen en Stefan Opitz van.. 07-11-2013

Zorg voor mens en omgeving

Een omgeving creëren die uitnodigend is en zorgt voor mensen? Dat kan met de methodiek en inzichten beschreven in het boek 'Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf'. 23-01-2013

Nieuws » (43)

27jan

Vitale tuinen voor ouderen met dementie
27 januari 2016

Een groene leefomgeving draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Ook in de ouderenzorg groeit het besef dat cliënten meer moeten bewegen en gestimuleerd moeten worden naar buiten te gaan. De omgeving van een zorglocatie zoals..

Levendige ontmoetingsplekken creëer je samen

Atelier Kunst & Koken in de Amsterdamse Indische Buurt is er voor bewoners die in een sociaal isolement zijn geraakt. Met mooie initiatieven in en voor de buurt als bijproduct. In Den Bosch wist vrijwilligster Jenny Lobregt met de nodige.. 27-07-2015

Voorbeelden gezocht van excellente zorgarchitectuur

Hoe kan de architectuur van een zorggebouw het zorgconcept ondersteunen? Dat is een vraag waar de winnaar van de Hedy d’Anconaprijs 2016 zeker een antwoord op zal hebben. Zorgaanbieders en woningcorporaties - maar ook architecten, ontwikkelaars.. 16-07-2015 11:25

Achtergrond » (5)

Achtergrondinformatie over de rol van de zintuigen

Het boek 'Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf' biedt een methodische aanpak om op basis van kennis van de zintuigen te kunnen sturen op een leefomgeving. 10-09-2012

Beter ontwerp dankzij nieuw lesboek ergonomie

Het nieuwe boek Mens en maat over de ergonomie van ruimte gaat in op alle aspecten en variabelen van een gebouwde omgeving die maken dat mensen kunnen functioneren op de plek waar ze zijn. 04-11-2010

Naar een healing environment in wonen-zorg

Een healing environment voor wonen en zorg wordt gecreëerd door bewust te bouwen voor het welbevinden van de gebruikers: bewoners én medewerkers. Bewust bouwen met aandacht voor alle omgevingsfactoren van het gebouw en oog voor de gebruikers.. 01-11-2010

Bijeenkomsten (1)

27jan

Vitale tuinen voor ouderen met dementie
27 januari 2016

Een groene leefomgeving draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Ook in de ouderenzorg groeit het besef dat cliënten meer moeten bewegen en gestimuleerd moeten worden naar buiten te gaan. De omgeving van een zorglocatie zoals..

Praktijk » (12)

De helende omgeving van een monumentaal gasthuis

Bij de transformatie van het monumentale Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in het historische centrum van Amersfoort was het realiseren van een helende omgeving voor de gebruikers van het verpleeghuis één van de uitgangspunten. Maak Architectuur.. 19-05-2015 11:51

Mantelmuzikanten in de zorg

De studente gerontologie Marylo Verhagen, die bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg stage loopt, is bezig met een advies rond gemeentelijk beleid voor mensen met dementie. Zij was aanwezig bij ons filmfestival Forever young van woensdag 11.. 23-12-2013 11:09

Leren van en in groen

Leren van de natuur en leren en spelen in de natuur ; maar ook op school een groen educatief programma aanbieden gericht op een gezonde leefstijl. Zo uiteenlopend zijn de voorbeelden over leren van en in het groen. 06-09-2012

Tools » (12)

Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen

Wie wil weten hoe een ruimte door mensen met dementie wordt ervaren, moet door een andere bril kijken. Een gebouw met gladde wanden en vloeren kan bijvoorbeeld heel prettig zijn voor de zorgverlener, omdat het makkelijk schoon te houden is. Het.. 13-03-2014 11:47

Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf

Een omgeving creëren die uitnodigend is en zorgt voor mensen? Dat kan met de methodiek en inzichten beschreven in het boek 'Zorg voor mens en omgeving: Het zintuig als maatstaf'. Auteurs Iris Bakker en Jan de Boon gaan in de publicatie in op.. 09-10-2012

Lokale kracht uitgelicht: Placemaking

Lokale kracht ontstaat pas als mensen elkaar ontmoeten. En vooral als mensen elkaar leren kennen. Bijvoorbeeld wanneer ze tijdens een Placemaking-traject samen nadenken over het gebruik en de inrichting van een gezamenlijke (buiten)ruimte. De.. 30-08-2012

Onderzoek » (16)

Onvoldoende licht voor ouderen in zorgcentra

In zorgcentra is geregeld onvoldoende daglicht en een niet optimale verlichting voor ouderen. Deze voorlopige conclusie van lopend onderzoek van de TU Delft in elf zorgcentra werd begin mei 2011 gepresenteerd tijdens het Velux Daglicht Symposium.. 19-05-2011

Schat aan informatie door evaluatie kleinschalige groepswoningen

Evaluatieonderzoek van Vilans en AKTA naar de kwaliteit van kleinschalige woonvormen levert veel concrete aanbevelingen voor de bouw en aanpassing van kleinschalige woonvoorzieningen. De verschillende ruimten van groepswoningen zijn in het.. 27-10-2010

Tuinen en parken dragen bij aan gezonde leefomgeving

Het ontwikkelen van een toegankelijke tuin bij zorggebouwen blijkt met name mentaal welbevinden te ondersteunen. Verschillende onderzoeken wijzen op de positieve effecten van groen op welbevinden. Zo zou pijntolerantie toenemen en blijkt dat.. 15-10-2010

Blogs » (10)

Grandma is hacking: innovatief ouder worden

Met een grote glimlach lopen bezoekers langs de expositie 'G/OUD', die in het kader van de Dutch Design Week tussen 18 en 26 oktober plaatsvond in Eindhoven. Maar de bezoekers kijken niet alleen, ze doen ook mee! De grote kracht van deze expositie.. 23-10-2014 15:19

Mantelmuzikanten in de zorg

De studente gerontologie Marylo Verhagen, die bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg stage loopt, is bezig met een advies rond gemeentelijk beleid voor mensen met dementie. Zij was aanwezig bij ons filmfestival Forever young van woensdag 11.. 23-12-2013 11:09

Budget bejaardenhuis speelt in op actualiteit

Het plan van ondernemer Aad Ouborg om een budget bejaardenhuis te ontwikkelen in de voormalige Koepelgevangenis in Breda maakte de tongen los. Het bleek een grap maar speelde ook slim in op een aantal actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg.. 29-08-2013

Aedes Actiz