Groen in Amsterdam. Foto: Adrian 'Hova' Stuart

Groen als gratis medicijn

Er kan jaarlijks 95 miljoen euro bespaard worden op ziektekosten bij mensen met depressie en angststoornissen als er in stedelijke wijken in Nederland tien procent meer groen komt. Met deze berekening kwam adviesbureau KPMG in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) op 12 april 2012.

Verkenning natuur en gezondheid

KPMG voert een verkenning uit op het terrein van natuur en gezondheid waarbij de maatschappelijke kosten en baten worden verkend aan de hand van 2 casussen. Een casus richt zich op het effect van een groene leefomgeving op huisartsenbezoek. De tweede casus onderzoekt de relatie tussen fysieke activiteit in een buitenomgeving en de ervaren gezondheid en het stressniveau van mensen. De uitkomsten van de cases leiden tot onder andere meer inzicht in de mate waarin investeringen in natuur kunnen leiden tot lagere kosten van de gezondheidszorg. (bron: congresprogramma NCVGZ)

Het onderzoeksrapport is beschikbaar op de website van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Meer informatie

  • Lees het artikel in Spits d.d. 13-04-2012
  • Download het onderzoeksrapport op de site van de Rijksoverheid

24-04-2012