Publicatie 'Bouwen aan een thuis' Vilans AKTA

Schat aan informatie door evaluatie kleinschalige groepswoningen

Evaluatieonderzoek van Vilans en AKTA naar de kwaliteit van kleinschalige woonvormen levert veel†concrete aanbevelingen voor de bouw en aanpassing van kleinschalige woonvoorzieningen.†De verschillende ruimten van groepswoningen zijn in het onderzoek los van elkaar geŽvalueerd.†Daarbij†is gekeken naar de relatie tussen het ontwerp en het welbevinden van de bewoners.

Adviesbureau AKTA heeft samen met Vilans (kenniscentrum voor langdurige zorg) en de TU Delft onderzocht welke elementen de gebruikskwaliteit van de huisvesting van kleinschalige woonprojecten voor mensen met dementie bepalen. Kenmerken van bewoners, van de woning en inrichting en van het gebruik van de woning zijn in kaart gebracht en geanalyseerd. In het onderzoek zijn 29 uiteenlopende woonvormen uitgebreid geŽvalueerd, door middel van interviews, vragenlijsten, plattegrondanalyses en een bezoek aan de woningen.

De persoonlijke gesteldheid van bewoners in beeld brengen

Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen het welbevinden in de woonvormen zijn indicatoren gekozen. Met deze indicatoren worden onder anderen depressiviteit, medicijngebruik, oriŽntatie, agressie, cognitie of privacy van bewoners vergeleken. Het onderzoek naar deze persoonlijke gesteldheid leidt al tot de eerste algemene conclusies in het onderzoek. Zo wordt gevonden dat bewoners in de kleinschalige woonvormen in het algemeen een goede kwaliteit van leven hebben. Maar ook blijkt dat†16% van de bewoners in het onderzoek nauwelijks buiten komt.

Praktische aanbevelingen voor huisvesting

Ieder hoofdstuk wordt beŽindigd met praktische aanbevelingen. In het voorgaande hoofdstuk is onderbouwd waarom deze ingreep bijvoorbeeld kan leiden tot minder depressie. De inrichting van de badkamer is zon voorbeeld. Het blijkt dat ook in kleinschalige woonvormen sanitair een erg institutionele uitstraling blijft houden. Onterecht meent het rapport: wanneer het sanitair meer huiselijke kenmerken en herkenbare inrichting heeft, zijn depressie en agitatie lager. Zo zit het rapport vol met heldere inzichten die een schat aan praktische informatie bieden voor het verbeteren en het ontwikkelen van kleinschalige woonvormen.

Bouwen aan een thuis!

Naast het rapport is er ook een aantrekkelijke publicatie met de resultaten van het onderzoek. De hoofdstukken richten zich op: woonomgeving, vormgeving van de woonkamer, woonkamer, keuken, zit- slaapkamer, sanitair en tuin/ terras.

Een aantal van deze hoofdstukken zijn apart uitgelicht op deze website:

Meer informatie

  • Website van Vilans biedt u 'Evaluatieonderzoek naar de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie', Eindrapportage (pdf, 3,1 mb) of samenvatting (pdf, 174 kb), H.M.J.A. van Liempd, E.K. Hoekstra, J.M. Jans, L.S. Huibers & C.J. van Oel.†Vilans en AKTA, 2009.
  • Bureau AKTA Onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik
  • Op basis van†dit evaluatieonderzoek is het evaluatie-instrument 'Hoe woont het hier?' ontwikkeld. Meer over dit instrument vindt u in het artikel 'Vragenlijst biedt zicht op woonkwaliteit dementerenden'.†
  • Bouwen aan een thuis!: publicatie op basis van het evaluatieonderzoek naar kwaliteit kleinschalig wonen voor ouderen met dementie

27-10-2010