Hogewey in Weesp. Foto: Willem Mes

State-of-the-art rapport zet alle kennis over licht en ouderen op een rij

Een uitgebreid TNO rapport†biedt inzicht in eisen voor een goede en gezonde verlichting voor senioren. Het biedt inzichtelijke aanbevelingen en verlichtingseisen per ruimte. Dat is van belang omdat bij ouderen de functie van het oog afneemt. Het rapport†'Inventarisatie en vastlegging van de state-of-the-art kennis over licht en ouderen' vertaalt zo de actuele kennis in praktische informatie.

Oude mensen hebben betere verlichting nodig

Naarmate mensen ouder worden neemt de functie van het oog af. Er valt minder licht op het netvlies, het contrast van waargenomen beelden neemt af, het kleuronderscheidend vermogen neemt af en ook de gezichtssterkte vermindert. Met het verminderd functioneren van het oog neemt het belang van goede verlichting dus toe. Daarnaast heeft licht ook niet visuele effecten. Licht dat op het oog valt, zorgt er niet alleen voor dat mensen kunnen zien, maar helpt ook bij de aansturing van verschillende lichaamsprocessen.

Acceptatie van nieuwe technieken bij oude mensen

De bediening van het licht dient afgestemd te zijn op de voorkeur en de behoefte van de senior. Het uiterlijk van de knoppen moet dus herkenbaar zijn en bij voorkeur voldoen aan een aantal eisen. Het moet bijvoorbeeld eenvoudig te leren zijn. Fouten maken moet kunnen. En het moet direct duidelijk zijn wat het effect van een bepaalde handeling is. Het rapport geeft een duidelijk overzicht van eisen die betrekking hebben op de acceptatie van domotica door gebruikers.

Met het rapport werken aan een lichtconcept

Het rapport eindigt met specificaties die gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van een lichtconcept voor senioren. Per onderdeel van de woning worden de verlichtingseisen en de acceptatie-eisen door de gebruiker beschreven. Ook de eisen voor energiegebruik en duurzaamheid zijn meegenomen. Daarbij wordt gewezen op de ontwikkelingen van ledtechnologie in de toekomst. Begin 2010 is deze techniek nog niet zover dat deze al kan concureren met TL- verlichting en spaarlampen, maar de verwachting is dat dit binnen een aantal jaar wel het geval zal zijn.

Meer informatie

  • Download het volledige rapport 'Inventarisatie en vastlegging van de state-of-art kennis over licht en ouderen' op de TNO website 'Kennisplein Zorg en Bouw'

20-07-2010