Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Een tweede leven; de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen

Herbestemming van vastgoed biedt kansen voor de zorgsector.

Dat is belangrijk omdat de vergrijzing en de wens voor meer kleinschaligheid een nieuwe vraag naar geschikt zorgvastgoed oproepen. Budgettaire druk maakt het bovendien noodzakelijk om creatief om te gaan met beschikbare middelen. Ook het streven naar duurzaamheid zorgt ervoor dat oude gebouwen eerder worden hergebruikt dan gesloopt. Het boek Een tweede leven laat zien hoe deze trend doorwerkt bij combinaties van wonen en zorg. 

Lessen voor alle fasen

Het boek is gebaseerd op gesprekken met opdrachtgevers, architecten en anderen die de afgelopen jaren herbestemmingen in of vanuit de zorgsector hebben gerealiseerd. Zo ontstaat een beeld van een bijzondere praktijk met lessen voor alle fasen tussen het eerste idee en het uiteindelijke gebruik:

  • Hoe het allemaal begint. Herbestemming is een oplossing als mensen een gebouw de moeite waard vinden. Maar om een gebouw echt te kunnen behouden zijn gebruikers nodig die een gebouw nieuw leven kunnen inblazen. Hen vinden is een centrale opgave in de startfase.
  • Van idee naar plan. Het definitieve plan ontstaat zelden in één moment van inspiratie. Vaker is er voortschrijdend inzicht vanuit de inbreng van verschillende betrokkenen. Niet in de laatste plaats is er de inbreng van het gebouw zelf dat geleidelijk zijn mogelijkheden prijsgeeft.
  • Van plan naar uitvoering. De staat van een gebouw blijkt meestal anders dan verwacht. Herbestemming is dan ook tot op het laatste moment plannen in onzekerheid. Verrassingen tijdens de uitvoering vragen om creatieve oplossingen in de financiering maar ook in de samenwerking tussen opdrachtgever, ontwerper, aannemer en gebruikers.
  • Na de oplevering. Wat er na de oplevering gebeurt blijkt evenmin volledig voorspelbaar. Er moet tijd en geld zijn om een nieuw concept uit te testen en eventueel bij te stellen. Maar risico's volledig uitsluiten is nu eenmaal niet mogelijk. Herbestemmen blijkt een kwestie van maatschappelijk ondernemen.

Unieke fotografie

Omslag 'Een tweede leven'De beschrijving en unieke fotografie van 23 praktijkvoorbeelden illustreren de inzichten en conclusies. Daarmee is deze uitgave een aanwinst voor opdrachtgevers, zoals bestuurders, managers en stafmedewerkers van zorgaanbieders, woningcorporaties en beleggers. Het is ook goed bruikbaar voor andere vastgoedprofessionals, zoals projectontwikkelaars en architecten, die leegstaand vastgoed geschikt willen maken voor de zorg.

Uitgave en auteurs

Een tweede leven is een uitgave van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met Architectuur Lokaal. De auteurs zijn Dirk Bergvelt van Architectuur Lokaal en Hans van Rossum van RIGO Research en Advies. Fotografie is van Joost Brouwers.  ISBN: 978-94-91429-01-9. 
De verkoopprijs bedraagt 27,80 euro (exclusief verzend- en administratiekosten en 6% BTW). 

21-10-2013 11:50
Aedes Actiz