Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Naoorlogs (zorg)vastgoed lastig herbestemmen

Verzorgings - en verpleeghuizen uit de tweede helft van de twintigste eeuw lenen zich niet goed voor herbestemming. Dit is de belangrijkste conclusie van het onderzoek 'Leven zonder zorg, nieuwe functies voor zorgvastgoed'. In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzochten Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies zorggebouwen die een nieuwe functie buiten de zorg hebben gekregen. Het onderzoek vormt het sluitstuk van de onderzoeksdrieluik naar zorg en herbestemming. Bij de presentatie van het onderzoek op 24 november 2011 verscheen ook de overkoepelende rapportage van ervaringen en conclusies.

Kansrijk voor herbestemming

De gekozen voorbeelden zijn bouwkundige en ruimtelijke oplossingen met financiële consequenties binnen een specifieke organisatorische context. Vooral middelgrote, centraal gelegen gebouwen zijn kansrijk voor succesvolle herbestemming, terwijl naoorlogs zorgvastgoed zich lastiger laat herbestemmen. Het systeem van regelgeving en financiering resulteerde in huisvesting die sterk is toegesneden op één vorm van gebruik.

Conclusie drieluik zorg en herbestemming

Ook al is het niet eenvoudig, herbestemming van vastgoed in de zorg levert vaak extra kwaliteiten op, geeft een impuls aan wijken en buurten en is een goede kans om woonzorgfuncties op centrale, goed gelegen locaties te realiseren. Dat is de conclusie van het onderzoeksdrieluik 'Zorg en herbestemming'.

28-11-2011 09:03

Meer informatie

Aedes Actiz