Herontwikkeling van vastgoed in de zorg loont

Herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg levert winst op voor cliŽnten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van RIGO Research en Advies namens het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal. De voordelen van herontwikkeling en herbestemming komen tot uiting in kostenbesparingen, betere aansluiting bij de vraag, kwaliteit, duurzaamheid, diversiteit en/of draagvlak. De uitkomsten zijn relevant voor zorgaanbieders en vastgoedpartijen, omdat zij door nieuwe regelgeving en de huidige economische malaise steeds meer moeite hebben om nieuwbouwprojecten in de zorg te realiseren.

Extra ruimte

Het rapport met de titel 'Het Tweede Begin: meer doen met bestaand vastgoed in de zorg' bevat tien projectbeschrijvingen van herontwikkeling van vastgoed voor de ouderen- en gehandicaptenzorg. Bestaande panden bieden soms onverwachte extras in de vorm van extra ruimte en verdiepingshoogte. Ook blijken zorgaanbieders in de concurrentie om locaties met herbestemmingsplannen soms sterker te staan dan commerciŽle partijen. Winst is ook dat in hergebruikte zorggebouwen de geschiedenis herkenbaar blijft, al is de waardering op dit moment misschien niet zo hoog.

Transformatie

Het Tweede Begin biedt initiatiefnemers een helpende hand en de nodigde inspiratie om optimaal gebruik te maken van kansen en mogelijkheden bij de transformatie, herbestemming of opwaardering van vastgoed in de zorg. Zo laat het onderzoek zien dat de modernisering van het verzorgingshuis De Hoven in Lelystad tot ruimere woonvormen heeft geleid dan bij nieuwbouw mogelijk zou zijn. Bij de opwaardering van het seniorencomplex Odapark in Sittard zijn meer verhuureenheden behouden dan bij nieuwbouw het geval zou zijn. Het voorbeeld van De Plataan in Amersfoort beschrijft de herbestemming van een voormalige school waar een verrassende multifunctionele ruimte met wijkfunctie tot stand kwam.

Kleinschalige woonvormen

De vernieuwing van verzorgings- en verpleeghuizen is vooral gericht op het realiseren van kleinschalige woonvormen en het bieden van intensievere zorg. Transformatie, herbestemming en opwaardering zijn vaak gebonden opgaven, waarbij de nodige randvoorwaarden vast staan.

Opdrachtgever van het onderzoek is het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met Architectuur Lokaal. Het Kenniscentrum is hťt informatiepunt voor kennis op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Architectuur Lokaal is het landelijke kenniscentrum voor cultureel opdrachtgeverschap en architectuurbeleid. Het onderzoek is uitgevoerd door RIGO Research en Advies in Amsterdam.

Meer informatie

06-01-2011