Kornputkazerne in Steenwijk

Het gezicht van de nieuwe wijk

De uit 1938 daterende Kornputkazerne is in 2010 getransformeerd tot woonplek voor autistische jongeren aan de rand van een nieuwe wijk. De nieuwe zorgfunctie betekent het behoud van bebouwing die alle Steenwijkers kennen. Fysiek is het geheel er slecht aan toe, de kwaliteit schuilt in de identiteit

De opgave, opdrachtgever en architect

Na het vertrek van Defensie in 1998 ontstaan plannen voor een woonwijk op het kazerneterrein. Gezien het historische karakter van de plek hoopt de gemeente een deel van de panden te kunnen behouden door herbestemming. Woningcorporatie Omnia Wonen uit Harderwijk is bereid hier in te stappen. Omnia Wonen ontdekt dat RIBW IJsssel-Vecht in Zwolle op zoek is naar een locatie voor jongeren autistische aandoeningen. Wie precies de bewoners zullen zijn in de ontwerpfase nog niet bekend, maar de vraag is naar woonvormen tussen beschermd en redelijk zelfstandig. Als architectenbureau MTB de mogelijkheden van het pand onderzoekt, blijkt het noodzakelijk om de kazerne compleet nieuw op te bouwen.

De winst van herbestemmen

Als het oorspronkelijke gebouw zou zijn opgegeven, zouden er allerlei extra´s zijn gemist. Het gaat dan zowel om de karakteristieke buitenkant als om een bovenverdieping voor de wooneenheden en ruimten voor dagbesteding en een biljartvereniging.  Bovendien betekent de aanwezigheid van het historische complex een verrijking de aangrenzende woningbouw.

Meer informatie

06-01-2011