Verzorgingshuis Huize Eykenburg in Den Haag

Flexibel avant la lettre

Vooroorlogse verzorgingshuizen zijn zeldzaam. Verzorgingshuizen ontstonden vooral nŠ de Tweede Wereldoorlog. Huize Eykenburg in de Haagse Vruchtenwijk begon in 1929 als katholiek ouderenpension voor de gegoede middenklasse. Sindsdien is er veel veranderd en verbouwd maar de kwaliteit en de toekomstwaarde van het complex zijn gebleven.

Met de tijd mee

Huize Eykenburg verliest na de Tweede Wereldoorlog het oorspronkelijk exclusieve karakter en gaat onder de Wet op de Bejaardenoorden vallen. Na groei tot een top van 260 wooneenheden wordt de schaal weer kleiner: in 1996 resteren 84 individuele wooneenheden in combinatie met een vleugel voor intensieve PG-zorg. In1996 is al ťťn etage omgevormd tot een gesloten afdeling met 14 plaatsen voor intensieve zorg. Maar ook is er dan gewerkt aan een centrale hal en restaurant die belangrijk zijn voor de wijkfunctie. In 2010 telt elk van de drie verdiepingen twee compartimenten met elk huisvesting voor negen bewoners. Dat is het resultaat van een relatief bescheiden verbouwing. Met als noodzakelijke voorwaarde de medewerking van zorgkantoor Haaglanden.

Een bescheiden ingreep

Voorzieningen voor kleinschalige zorg kennen veel variatie in groepsgrootte, in sanitair, keukenfunctie, grootte en uitrusting† individuele ruimten. In Eykenburg is gekozen voor flexibiliteit en voor grotendeels intact laten van de plattegronden en de lay-out van de verdiepingen.

Meer informatie

06-01-2011