Klantparticipatie

Foto: Chris Pennarts

Wensen van klanten op het vlak van wonen, zorg en welzijn zijn divers. Ook de rol die klanten vervullen bij de totstandkoming van arrangementen op het gebied van wonen, zorg en welzijn loopt uiteen.

Dit vertaalt zich in het brede scala van mogelijke klantinitiatieven, zoals het zelf laten bouwen van een seniorenappartement of de wooncomplexen die ouders van kinderen met een beperking voor hun kinderen realiseren.

Er zijn daarnaast instrumenten die klanten hebben om invloed te oefenen op het aanbod alsmede om hun wensen te realiseren. Er bestaan diverse instrumenten, bijvoorbeeld rond het geschikt maken van de eigen huur- of koopwoning, zoals Woonkeur of de Huistest. Klanten kunnen daarnaast op diverse manieren en momenten invloed uitoefenen in formele en informele organen.

Aanbieders van wonen, zorg en welzijn spelen steeds meer in op de stevigere rol van de klant. Zij betrekken de klanten†(in een eerder stadium) bij plannen, weten beter wat klanten willen en†zoeken samen met klanten naar geschikte mogelijkheden.†

Voor u geselecteerd

CliŽnteninbreng bij bouwplannen
ActiZ, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en LOC, Zeggenschap in zorg.. 29-09-2011

Achtergrond » (13)

Klantparticipatie: de rol van aanbieders
Om in te spelen op de veranderende vraag, de diversiteit van de doelgroep en.. 04-08-2009

Ervaringen met scheiden van wonen en zorg
In 2014 start 'scheiden wonen en zorg'. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen.. 31-01-2012

Excursie Brabantse burgerinitiatieven krimp en zorg
In een oranje bus met daarop 'er gaat niets boven Groningen' bezocht een gem.. 14-03-2011

Praktijk » (23)

Artist impression van het appartementencomplex 'De Toerist', waarin ook de 10 appartementen van Aut-HŰes komen

'Dit had ik niet voor mezelf in gedachten'
Geen ouderinitiatief, maar Rick Ursem zelf richtte als jongere met autisme de.. 05-09-2011

CliŽntenraad St. Jozef
Alle partijen hebben hetzelfde doel, de ervaringen van de cliŽntenraad van.. 28-07-2011

De Amerhorst

CliŽntenraad Amerhorst
Samen ťťn visie met goede werkafspraken: ervaringen met cliŽnteninbreng bij.. 06-07-2011

Instrumenten » (11)

CliŽnt heeft contact met verpleegkundige via beeldscherm. Foto: Thuiszorg Het Friese Land.

Publicatie Wegwijs in zelfmanagement met technologie
Vilans publiceert een praktische handreiking met een overzicht van technologie.. 19-08-2011

Foto: Chris Pennarts

'Ruimte Vragen'†bouwen voor wonen en zorg vanuit cliŽntenperspectief†
'Ruimte - Vragen' is een middel om in de (her)ontwikkeling van gebouwen voor.. 19-05-2010

Fragment omslag brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten!'

Handreiking voor†organisatie bij†particuliere wooninitiatieven
De brochure 'Gewoon wonen met beperkingen...een initiatief van drie kanten.. 03-03-2010

Nieuwsarchief » (24)

Beeldschermcontact. Foto: Focus Cura.

AAL wil met subsidieronde ouderen steunen bij dagelijkse activiteiten
De vijfde subsidieronde van het programma Ambient Assisted Living (AAL) staat.. 17-02-2012

Foto: Chris Pennarts

Factsheet voor inzicht in diversiteit van buurthulpmethoden
De factsheet 'Nieuwe oogst buurthulpmethoden' geeft inzicht in de diversiteit.. 09-09-2011

Eetgroep zorgcoŲperatie Hoogeloon

De kracht van kleine dorpen
Burgers realiseren steeds vaker gezamenlijk voorzieningen die zij nodig vinden.. 03-08-2011

Onderzoek » (11)

Meergeneratiewoningen Groene Sticht en MozaÔek. Fotograaf: Willem Mes

Oplossing vergrijzingsproblemen door burgerinitiatieven
Burgerinitiatieven kunnen veel problemen die samenhangen met de vergrijzing in.. 27-01-2011

Foto: Chris Pennarts

Bewoners betrekken bij inrichting woonservicegebied
De planmatige aanpak bij de ontwikkeling van een woonservicegebied biedt.. 25-11-2010

Nieuwe ouderen zijn geneigd om zo lang mogelijk in hun woning te blijven wonen. Foto: Chris Pennarts

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen
Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar volledig.. 08-04-2010

Opinie » (2)

Foto: Kwartiermakersfestival

Blog: Ach, de wijk vangt het wel op 
Er zijn grenzen aan wat de buurt kan en wil opvangen. Dat was een belangrijke.. 01-04-2011