Foto: Chris Pennarts

'Ruimte Vragen'†bouwen voor wonen en zorg vanuit cliŽntenperspectief†

'Ruimte - Vragen' is een middel om in de (her)ontwikkeling van gebouwen voor wonen en zorg goede keuzes te maken met en voor bewoners. Juist bewoners weten veel over het eigen welbevinden en functioneren in het wonen. Dit instrument kan in de initiatieffase worden toegepast, bij het maken van het programma van eisen, maar ook in de ontwerpfase en bij de evaluatie.

Een stevige positie voor de cliŽnt in het proces

Ruimte Vragen is een instrument dat is ontwikkeld in opdracht van de Stichting architectenonderzoek gebouwen gezondheidszorg (STAGG) om gebruikseisen vanuit het cliŽntenperspectief in beeld te krijgen. Aan de hand van een boek met een bijgeleverde handleiding kunnen betrokken partijen wensen en behoeften van cliŽnten in beeld brengen. In†het boek worden alle aspecten van de leefomgeving die voor bewoners van belang zijn doorlopen.

Welbevinden van†bewoners vergroten

Samen met (toekomstige) bewoners kan gewerkt worden aan een ruimtelijke omgeving die waar mogelijk is afgestemd op hun wensen en behoeften. De eigenheid van de bewoner staat centraal in het instrument. Gebrek aan ruimte voor de eigenheid kan leiden tot extra stress en spanning. Juist door aan te sluiten bij de bewoners zullen zij zich beter voelen. De hoofdstukken van het instrument zijn gevormd rond het begrip identiteit. De zeven thema's die aan bod komen zijn:

  • Autonomie
  • Privacy
  • Zelfredzaamheid
  • Territorium
  • Veiligheid
  • OriŽntatie
  • Sociaal contact

Een overzichtelijk instrument

De thema's in het instrument worden ingeleid en toegelicht. Vervolgens worden goede vragen gesteld die ontwerpers zichzelf kunnen stellen, of die in groepen van gebruikers besproken kunnen worden. De vragen zullen er sterk aan bijdragen dat belangrijke onderdelen in de planvorming niet over het hoofd worden gezien en dat toekomstig ontwerp is afgestemd op de gebruikers. Het instrument is goed vormgegeven en overzichtelijk.

Meer informatie

  • Zie ook de website van de STAGG over 'Ruimte - Vragen' Bouwen aan zorginstellingen vanuit cliŽntperspectief
  • Het boek 'Ruimte - Vragen' is te bestellen door een e-mail te sturen naar: †

19-05-2010