De Amerhorst

Samen ťťn visie met goede werkafspraken

In de serie cases over de rol van cliŽnten bij bouwprojecten in de langdurige zorg spraken vertegenwoordigers van ActiZ, het Kenniscentrum en LOC, Zeggenschap in zorg met de betrokkenen rondom bouwproject De Amerhorst. De Amerhorst is een woonzorgcentrum voor 83 bewoners, bestaat meer dan 40 jaar en is functioneel verouderd. De gesprekspartners vertellen in deze case over de dynamiek bij de ontwikkeling van De Amerhorst, de leerervaringen en de nieuwe start bij de planvorming voor vervangende nieuwbouw.

Download de volledige beschrijving van deze case van Amerhorst (pdf, 42 kB) of bekijk de case online.

Na een moeilijke periode met veel onduidelijkheid, onrust en stroeve communicatie belegden het management van De Amerhorst en de cliŽntenraad samen met enkele deskundigen enkele sessies. Doel was om een beter Programma van Eisen te realiseren. Dit werkte goed: management en cliŽntenraad raakten weer on speaking terms. Bevlogenheid in combinatie met kennis, dan wordt het waardevol, aldus directeur Van Hardeveld over de inbreng van de cliŽntenraad bij de bouwplannen.

Management en cliŽntenraad hebben op dat moment bewust leermomenten uit het voorgaande proces op een rij gezet. Dit resulteerde in een plan van aanpak met daarin een goede overlegstructuur met de cliŽntenraad, een heldere fasering met beslismomenten en het samen herschrijven van alle eerdere stukken (visiedocument, marktanalyse).

Nu samen aan de slag

Hoewel de nieuwbouw nog lang niet gereed is, ligt er nu een stevige basis onder de samenwerking tussen de cliŽntenraad en de organisatie. Er is een stuurgroep met de bestuurder, een projectgroep met de directeur en vier werkgroepen. Deze werkgroepen houden zich bezig met kleinschalig wonen, functies en voorzieningen in en rond het gebouw, het gebouwconcept en transmurale zorg. De cliŽntenraad is met twee personen in elke werkgroep vertegenwoordigd. De cliŽntenraad wordt in belangrijke mate ondersteund door de LOC-bouwpool en kan extra ondersteuning inschakelen als dat gewenst is.

Aanbevelingen

  • Zorg voor voldoende deskundigheid binnen de cliŽntenraad, bijvoorbeeld door het betrekken van lokale experts of de bouwpool van LOC Zeggenschap in zorg.
  • Zorg er als cliŽntenraad voor dat je goed weet wat er bij bewoners en de omgeving speelt. Daar kan de organisatie zn voordeel mee doen, ook omdat op die manier de vertegenwoordiging van de achterban gelegitimeerd is.
  • Formuleer als cliŽntenraad een duidelijke visie op wonen en zorg en gebruik die als basis voor de inbreng bij het Programma van Eisen.
  • Faciliteer als organisatie de cliŽntenraad bij het verwerven van de deskundigheid.
  • Zorg voor nabijheid als bestuurder en directeur, heb een luisterend oor. En: blijf de visie en maatschappelijke doelstellingen uitdragen.
  • Maak als bestuurder duidelijk waarom keuzes gemaakt worden en doe dit in taal die bewoners begrijpen.
  • Respecteer als cliŽntenraad en management elkaars positie, kennis en verantwoordelijkheden.
  • Maak duidelijke afspraken over overlegstructuur, verantwoordelijkheden en fasering van besluitvorming en adviesmomenten.
  • Betrek de cliŽntenraad formeel ťn informeel.

Meer informatie

geef uw reactie


06-07-2011