Nieuwe ouderen zijn geneigd om zo lang mogelijk in hun woning te blijven wonen. Foto: Chris Pennarts

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen

Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar volledig toegankelijke of nultredenwoningen. Voor de realisatie daarvan wordt nog vooral gekeken naar de corporatiesector. Onvoldoende wordt echter rekening gehouden met het feit dat de toekomstige senioren anders zijn dan de huidige ouderen. De publicatie 'Senioren op de Woningmarkt' schetst de dominante trends in het woongedrag van opeenvolgende generaties ouderen en consequenties van de vergrijzing voor de woningmarkt. Uitkomst: een sterke wens om niet te verhuizen en langer zelfstandig te blijven wonen. Slechts voor een deel van de benodigde woningaanpassingen kunnen corporaties zorgen.

Minder doorstroming, meer stagnatie

De studie 'Senioren op de Woningmarkt' is het resultaat van analyses op het 'WoonOnderzoek Nederland' (WoON) van 2006 en de bijbehorende seniorenmodule WoON55+† uit 2008. In het beleid zal met de veranderde (woon)wensen en mogelijkheden van toekomstige ouderen rekening gehouden moeten worden.

De auteurs constateren dat eerdere ramingen over het aantal benodigde woningen voor senioren (tot 2015) overeind blijven. Maar het accent in de aanpak daarvan zal meer op de bestaande woningvoorraad dan op de nieuwbouw komen te liggen. Zij wijzen er tevens op dat de†nieuwe ouderen meer en meer geneigd zijn om zo lang mogelijk in hun (ruime eengezins)woning te blijven wonen, hetgeen op de kortere termijn aanleiding kan geven tot verminderde doorstroming en een zekere stagnatie op de woningmarkt.†

Toekomst woningmarkt

Naar verwachting van de onderzoekers lost† die stagnatie op de woningmarkt op iets langere termijn weer op. Want het verouderen van de babyboomgeneratie gaat gepaard met een hogere sterfte en meer verhuizingen naar zorgvoorzieningen, waardoor een groeiend aantal (eengezins)woningen vrij zal komen. Of dit per saldo zal leiden tot meer ontspanning op de woningmarkt, hangt af van een combinatie van factoren. Behalve door de vergrijzing en het tempo van extramuralisering wordt dit ook bepaald door andere demografische factoren, zoals de instroom van jonge huishoudens op de woningmarkt, de verdergaande individualisering (huishoudensverdunning) en de buitenlandse migratie. Verder is vanzelfsprekend de netto woningproductie van belang, die als gevolg van de economische crisis onder druk staat.

Nieuwe opgave wonen en zorg

In een vervolg op deze studie worden de effecten op de langere termijn (tot 2040) onderzocht. Ook zullen de ministeries van VROM WWI en VWS aan de hand van het WoonOnderzoek Nederland uit 2009 (WoON 2009), de nieuwe opgave op het terrein van wonen en zorg in kaart laten brengen. De resultaten van beide studies zullen in de loop van dit jaar gepubliceerd worden.

Meer informatie

  • Download de publicatie 'Senioren op de woningmarkt' (pdf, let op: 2,1 Mb) op de website van het ministerie van VROM

08-04-2010

gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
?????? ????????????? ? ?????
????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? 9 ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?? 9 ????? ?????? ???????? ?? 11 ????? ?????? ?????? ?????? ????????
??? ?????? ??????
https://originality-diplomas.com/
?????? ??????? ? ??????
https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ???????? ?? 9 ?????
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ????????
https://originality-diplomans.com/
?????? ????????????? ? ????????
rudiplomis24.com
?????? ??????
www.lands-diplom.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://originality-diplomans.com/
?????? ?????? ?????????
https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ?????? ????????????
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
?????? ????????????? ? ????????
http://https://originality-diplomas.com/
?????? ????????????? ? ?????
http://https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????
http://https://diploma-asx.com/
?????? ????????
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ? ??????? ???????????
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com ?????? ?????? ? ??????? ??????????? https://originality-diploma24.com/??????-????????? ?????? ?????? ? ??? http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com