Meergeneratiewoningen Groene Sticht en Mozaļek. Fotograaf: Willem Mes

Oplossing vergrijzingsproblemen door burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven kunnen veel problemen die samenhangen met de vergrijzing in de samenleving oplossen. Er bestaat al een groot aantal initiatieven van burgers op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg, vrije tijd en dienstverlening. De initiatieven blijken een positief perspectief te bieden voor de toekomst. Dat staat in het onderzoek Tussen kwetsbaar en vitaal - Nieuwe burgerinitiatieven en zelfredzaamheid in een ouder wordende samenleving. De Stichting ILC Zorg voor later vroeg het Verwey-Jonker Instituut nieuwe sociale activiteiten van vijftigplussers te onderzoeken.

De onderzoekers constateren dat de maatschappij zich in een overgangsfase bevindt naar een netwerk- of participatiesamenleving. Dit heeft gevolgen voor de zorg aan kwetsbare ouderen. In een netwerksamenleving is er ruimte voor initiatieven van burgers zelf en wordt inbreng ook verwacht. Het aantal initiatieven dat vanuit burgers wordt genomen neemt toe. Zij werken samen met aanbieders van wonen, zorg, welzijn, de lokale overheid en vele andere partijen.

Motivatie

De initiatieven die in het onderzoek worden genoemd spelen zich af op drie deelgebieden, namelijk preventie en dienstverlening, activiteiten rondom verbinden en ontmoeten en activiteiten rond belangenbehartiging. Uit het onderzoek blijkt dat de motivatie van mensen om een initiatief te nemen voortkomt uit persoonlijke en maatschappelijke motieven. Mensen willen graag een bijdrage leveren maar willen ook vernieuwing brengen omdat zij menen dat bestaande instanties onvoldoende inspelen op de wens van de burgers.

Succesfactoren en knelpunten

Het behalen van zichtbare resultaten is erg belangrijk bij de burgerinitiatieven. Als succesfactor noemen respondenten daarnaast het verbinden van bevolkingsgroepen, de intergenerationele contacten en de uistraling naar andere gemeenten en doelgeroepen. Knelpunt is wel de financiering en de betrokkenheid en medewerking van de eigen achterban.

Meer informatie

  • Onderzoeksrapport 'Tussen kwetsbaar en vitaal' (pdf, 412 kB)

27-01-2011