Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Platforms voor en door klanten

In het land zijn diverse initiatieven van klanten te zien. In de gehandicaptensector en ggz-sector zijn jaren geleden de eerste klantinitiatieven al gestart. In de ouderenzorgsector neemt het aantal initiatieven nu ook gestaag toe. Daarmee samenhangend ontstaan er ook meer platforms voor en door klanten om ervaringen en kennis uit te wisselen. Hieronder volgt een greep uit het brede aanbod van platforms.

 • Landelijk Steunpunt Wonen
  Het Landelijk Steunpunt Wonen geeft praktisch advies en biedt ondersteuning aan starters en bewoners van particuliere wooninitiatieven. Tevens heeft zij als doel het particuliere wooninitiatief op de kaart te zetten. Het Landelijk Steunpunt Wonen is een initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en houdt kantoor bij de BOSK (de vereniging van mensen met een motorische beperking en hun ouders).
 • Sir55
  'Stichting Initiatieven Realisatie 55' bestaat uit 55-plussers die senioren helpen bij het realiseren van appartementen/bungalows.
 • Zorg voor Later
  De beweging Zorg voor Later is een particulier initiatief dat sinds 2004 veertig- tot zestigjarigen stimuleert na te denken over hun eigen latere levensfasen. Dit onder het motto: nu niets doen, is straks niet kunnen kiezen. Op de website vinden discussies plaats over allerhande thema's. Op de site is een lijst van senioreninitiatieven te vinden.
 • Zilveren kracht
  Zilveren Kracht is een stimuleringsprogramma van MOVISIE en richt zich op organisaties die senioren willen ondersteunen bij actieve maatschappelijke inzet. Het programma bestaat uit vier lijnen:
  - Oudere werknemers op weg naar een nieuwe levensfase
  - Nieuwe burgerinitiatieven van senioren
  - Vernieuwing in vergrijsde vrijwilligersorganisaties
  - Actief ouder worden in een uitnodigende woonomgeving
  Met informatie, advies en begeleiding biedt Zilveren Kracht inspiratie en ondersteuning aan organisaties die bijdragen aan de opdracht: mobiliseren van mensen met levenservaring.
 • Ypsilon Expertisecentrum Wonen
  Ypsilon, grootste familieorganisatie in de geestelijke gezondheidszorg, wil met het expertisecentrum de groeiende groep familieleden ondersteunen die zelf een wooninitiatief willen starten of willen weten wat er op dit gebied al is. Het centrum bundelt alle initiatieven, ideeën, deskundigheid, huisvestingseisen, ervaringen en projecten die op dit vlak bekend zijn. Belangstellenden kunnen nu alleen nog de beschikbare informatie raadplegen, maar Ypsilon streeft ernaar initiatiefnemers in de toekomst ook actief bij te staan.
 • Vereniging de Sleutel
  Vereniging de Sleutel is van en voor ouders/verzorgers van kinderen met een verstandelijke beperking. Zij hebben besloten hebben om de organisatie rondom zorg en wonen zelf ter hand te nemen. Er zijn momenteel 50 ouders/verzorgers in Zuid-Oost Brabant aangesloten bij deze 'kopersvereniging'. Degenen die op zoek zijn naar een passende woonvorm voor hun kind, en die voor deze zorg op maat van een persoonsgebonden budget gebruik (willen) maken, kunnen terecht bij de vereniging.
 • Platform wooninitiatieven
  De site vormt een ontmoetingsplatform voor mensen met een beperking in Gelderland en biedt een overzicht van wooninitiatieven, oproepen, begeleidingsmogelijkheden en links naar informatie over wooninitiatieven.
06-08-2009 15:06
Aedes Actiz