Foto: Chris Pennarts

Wensen van mensen in beeldtaal

Verstandelijk gehandicapten in de gemeente Groesbeek hebben samen met Zorgbelang Gelderland een verklaring opgesteld waarmee zij hun wensen en knelpunten onder de aandacht brengen van gemeenten. Deze verklaring is ook verschenen in een makkelijk leesbare versie waarbij gebruik wordt gemaakt van tekeningen. 

Meer informatie

  • Publicatie 'Verklaring over de Wmo van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en belangenbehartigers in Gelderland'

01-01-2007