Foto: Joost Brouwers

Wonen met autisme, op zoek naar maatwerk

Het Woonpunt Autisme van de Nederlandse Vereniging voor Autisme organiseert op 19 maart 2011 een themadag over autisme en wonen. Bezoekers vormen er een beeld van het benodigde maatwerk bij wonen met autisme. De dag is bedoeld voor jongeren en volwassenen met autisme, hun ouders, familieleden, woonconsulenten, woonbegeleiders en overige ge´nteresseerden.

Er worden steeds meer particuliere wooninitiatieven gestart voor mensen met autisme. Een recent voorbeeld is het Zorglandgoed Stegeren waar munitiedepots worden omgebouwd tot woon-werkplaatsen voor jongeren met autisme. Vaak zijn het ouderinitiatieven die leiden tot geschikte huisvesting, maar ook bijvoorbeeld instellingen (GGZ of VG-sector) ontwikkelen kleinschalige woonvormen voor deze doelgroep. Lang niet altijd weten deze initiatiefnemers de weg naar corporaties te vinden. Daarnaast blijkt de kennis over woonvormen voor mensen met autisme versnipperd te zijn en niet makkelijk toegankelijk voor nieuwe initiatiefnemers. Het proeftuinenproject van het Kenniscentrum, Aedes en NVA moet daar verandering in brengen.

Proeftuinen Wonen met Autisme

Aedes, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) zijn de samenwerking aangegaan om kennis te ontwikkelen en vast te leggen over het wonen van mensen met autisme. Gedurende een periode van twee jaar worden lokale initiatieven van woningcorporaties, zorgorganisaties en particulieren (proeftuinen) gevolgd, ervaringen uitgewisseld en gebundeld, alsmede een kennisbank ontwikkeld.

Meer informatie

geef uw reactie


09-02-2011