Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden: kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen

We spreken van 'kleinschalig wonen' als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen, waardoor het voor hen mogelijk is een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Markt in Soest. Foto: Willem Mes
We spreken van 'wonen in de wijk' als er sprake is van zelfstandig wonen of een kleine locatie in de wijk. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van deze vermaatschappelijking.

Kleinschalig wonen in de wijk is ontstaan in de zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap en is ook een trend geworden in de zorg voor mensen met dementie.

23-09-2013 10:42

Voor u geselecteerd » (4)

Expeditie Begonia: woonvariaties

Tijdens het congres Expeditie Begonia passeerden veel woonvariaties de revue. Lees de impressie van het congres en bekijk een overzicht van verschillende woonvormen. 23-03-2015

Ontwerpen voor mensen met dementie

In de zoektocht naar een geschikte woonomgeving voor mensen met dementie, is het belangrijk rekening te houden met de ervaringswereld van demente bewoners. Hoe ziet een huis eruit, dat als thuis aanvoelt? Jarno Nillesen en Stefan Opitz van.. 07-11-2013

Toch onder één dak met dementerende partner in De Prinses

Als je partner gaat dementeren, kan er een moment komen dat het thuis niet meer gaat. Wat doe je dan? Opname in een verpleeghuis? Dat wordt vaak gezien als een onwenselijke en dan ook laatste (red)middel. Maar er zijn ook tussenoplossingen.. 09-04-2013

Nieuws » (24)

Rietveld: wonen met dementie zoals thuis

Zorgorganisatie ActiVite bouwde in Alphen aan den Rijn in eigen beheer een nieuw complex, speciaal voor mensen met dementie. Rietveld bestaat uit 19 kleinschalige woongroepen in een dorpsachtige setting. Een belangrijk aspect van de bouw en de.. 19-08-2015

Bouwen en inrichten voor mensen met dementie

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ brengen in de reportageserie 'Zorgvastgoed met toekomst' nieuwbouwprojecten voor wonen en zorg in beeld. Tien diverse, net opgeleverde projecten laten zien dat het nog steeds kan: bouwen voor de.. 12-03-2015 13:06

Ontwerpen voor mensen met dementie

In de zoektocht naar een geschikte woonomgeving voor mensen met dementie, is het belangrijk rekening te houden met de ervaringswereld van demente bewoners. Hoe ziet een huis eruit, dat als thuis aanvoelt? Jarno Nillesen en Stefan Opitz van.. 07-11-2013

Praktijk » (46)

Rietveld: wonen met dementie zoals thuis

Zorgorganisatie ActiVite bouwde in Alphen aan den Rijn in eigen beheer een nieuw complex, speciaal voor mensen met dementie. Rietveld bestaat uit 19 kleinschalige woongroepen in een dorpsachtige setting. Een belangrijk aspect van de bouw en de.. 19-08-2015

Bouwen en inrichten voor mensen met dementie

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ brengen in de reportageserie 'Zorgvastgoed met toekomst' nieuwbouwprojecten voor wonen en zorg in beeld. Tien diverse, net opgeleverde projecten laten zien dat het nog steeds kan: bouwen voor de.. 12-03-2015 13:06

Wonen voor mensen met dementie en hun partner

Voor mensen met dementie komen er steeds meer nieuwe vormen van wonen met zorg die qua positie te plaatsen zijn tussen wonen in een verpleeghuis en thuis wonen met zorg en ondersteuning. De verpleeghuiszorg kan vorm gegeven zijn in bijvoorbeeld.. 09-04-2013

Achtergrond » (8)

Antwoord op 101 vragen kleinschalig genormaliseerd wonen

Een nieuwe publicatie biedt antwoorden op 101 vragen over kleinschalig genormaliseerd groepswonen voor mensen met dementie. De publicatie richt zich op initiatiefnemers in Vlaanderen, maar biedt ook veel relevante informatie voor initiatieven.. 15-12-2010

Lessen uit de praktijk van stichting Wonen met Dementie

Het boek  'Kleinschalig wonen voor mensen met Dementie' van de stichting Wonen met Dementie is nog steeds actueel. Het boek is een praktijkboek, gebaseerd op de ervaringen van tientallen mensen. Bezoek ook de vernieuwde website Wonen met.. 23-09-2009

Domotica en zorg op afstand

Domotica en zorg op afstand zijn ICT- toepassingen die het leven veraangenamen, het inroepen van hulp en verzorging vergemakkelijken en een efficiënte inzet van personeel in de zorg mogelijk maken. Ouderen en hulpbehoevenden kunnen met deze.. 27-08-2009

Tools » (13)

Film maakt samenspel mantelzorger en professional bespreekbaar

In een kleinschalige woonvorm is de aanwezigheid en het belang van mantelzorgers essentieel. Net als de medewerkers willen zij zo goed mogelijk zorgen voor de bewoner. Maar hoe gaat dit in de praktijk? Hoe is de onderlinge samenwerking en is deze.. 08-11-2012

Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen

Een spannend huwelijk houdt in dat je elkaar niet wilt veranderen, dat je openstaat voor elkaar en je verdiept in de ander, probeert los te laten, maar ook te verbinden, dat er openheid en vertrouwen is. Dat zijn enkele ingrediënten die genoemd.. 22-12-2011

Publicatiereeks W+W+Z=Maak het samen

Met welk instrument kunt u uw WWZ-vraagstuk oplossen? De instrumentenwijzer 'Zicht op stand van zaken wonen, welzijn, zorg' maakt deel uit van de publicatiereeks W+W+Z=Maak het samen en is als download beschikbaar. Download ook: 'Werk maken van.. 01-03-2011

Onderzoek » (34)

Succesfactoren voor wonen met dementie

'De eerste absolute voorwaarde voor succes blijkt een duidelijke en goed geïmplementeerde visie. Deze visie moet consequent uitgedragen worden en de praktijk moet er voortdurend aan worden getoetst.' Dit blijkt uit de Monitor Woonvormen Dementie.. 19-07-2011

Onderzoek genuanceerd over kleinschalig wonen

Het onderzoek Effecten van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie in Limburg laat een genuanceerd beeld zien. Op aspecten als gedrag en kwaliteit van leven van bewoners en arbeidstevredenheid en motivatie van verzorgenden zijn weinig.. 22-02-2011

Symposium uitkomsten onderzoek Kleinschalig wonen

De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Limburg (PRVL) organiseert op 16 februari 2011 een symposium over de uitkomsten van effectonderzoek naar kleinschalige zorg voor ouderen met dementie dat de Universiteit Maastricht uitvoert. 24-01-2011

Blogs (2)

Gouwe ouwe omgeving voor een goede gezondheid

Voor het tv-programma 'Krasse Knarren' woonden vijf oudere bekende Nederlanders een week lang 'in' de jaren zeventig. Voor dit doel was een villa geheel in stijl ingericht. De vraag is of de tijdelijke bewoners zich in die omgeving jonger en.. 24-01-2012

'Even snel een sixpack gescoord'

Bouwen voor dementie kan zeker beter dan het neerzetten van een 'Sixpack' blijkt uit de nieuwste blog van het Kenniscentrum. 'Het klinkt zo makkelijk "even een paar SixPacks neerzetten". Ik zie echter zoveel ontwerpen voor kleinschalig wonen die.. 15-11-2010

Aedes Actiz