Charley Toorop Toren in Rotterdam

Charley Toorop Toren in Rotterdam

Voor mensen met dementie komen er steeds meer nieuwe vormen van wonen met zorg die qua positie te plaatsen zijn tussen thuis wonen met zorg en ondersteuning en verpleeghuiszorg. De verpleeghuiszorg kan vorm gegeven zijn in bijvoorbeeld kleinschalig wonen. Bij de nieuwe vormen komen er ook meer vormen waarbij mensen met dementie en hun partner samen kunnen blijven wonen. De Charley Toorop Toren bestaat uit 93 driekamerwoningen, 24 vierkamerwoningen, en algemene voorzieningen zoals een recreatiezaal en twee woongroepen.

Samenwerking De Stromen Opmaat Groep en Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam

De Charley Toorop Toren is een woontoren van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) een woningcorporatie gericht op 55-plussers. In de Charley Toorop Toren zijn samen met De Stromen Opmaat groep 24 appartementen ontwikkeld speciaal voor mensen met dementie (met of zonder partner). De meeste van deze 24 appartementen zijn driekamerwoningen van 80 m2. De woningen zijn verdeeld over twee etages, per etage is er een huiskamer. Er wordt gesproken van woongroepen, maar het is duidelijk anders dan kleinschalig groepswonen waar de 6 tot 8 bewoners van een woning een gezamenlijk huishouden voeren. In de Charley Toorop Toren voeren de één of twee bewoner(s) van een appartement een gezamenlijk huishouden. Daarbij kunnen zij terugvallen op de zorg van De Stromen en gebruikmaken van de dagbestedingsactiviteiten en maaltijden die in de huiskamer geboden worden.

Er is sprake van het scheiden van wonen en zorg: de bewoners huren de woning en de zorg wordt extramuraal geboden. De 24-uurszorg kan alleen gegarandeerd worden door te werken met een exclusieve zorgaanbieder voor de woningen voor bewoners met dementie. De huur- en zorgovereenkomst zijn dan ook gekoppeld. De overige woningen in het complex vallen buiten deze afspraken, daar hebben de bewoners de vrije keus voor een zorgaanbieder.

De woningen zijn bewoond sinds november 2005. De aanpak is een succes, de klanten ervaren het als 'een warme deken die om hen heen is geslagen'. Natuurlijk waren er het eerste jaar ook zaken waaraan zowel bewoners als de zorg moesten wennen. Zo bleken de verwachtingen van sommige bewoners niet direct overeen te komen met de mogelijkheden: zij verwachtten bijvoorbeeld dat 24-uurszorg ook 24-uursbegeleiding betekent. De medewerkers moesten soms zoeken naar de juiste zorghouding die recht doet aan een goed evenwicht tussen zorgen voor en eigen regie, zelfstandigheid en de aanwezigheid van de partner. Op de vraag of de Stromen weer zou kiezen voor deze vorm is het antwoord: Ja! De Stromen is van mening dat de markt klaar is voor deze vorm van zorg verlenen en dat het aansluit bij de wensen van de klant.

Meer informatie:

01-12-2006