Omgevingsbesturing in Park de Meer te Amsterdam. Foto: Willem Mes.

Documentaire toont domotica in groepswonen

Documentair tweeluik 'Een nieuw thuis' toont het leven in kleinschalige groepswoningen in het Leo Polakhuis in Amsterdam ondersteund door domotica. De documentaire werpt een blik op de betekenis van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie en hun familie. De documentare was te zien bij NCRV-document en is te bestellen bij Woonzorg Nederland.

Documentaire 'Een nieuw thuis'

In de tweedelige documentaire Een nieuw thuis volgt regisseur Julia von Graevenitz vier Amsterdamse ouderen, die beginnen te dementeren. Alle vier kunnen ze niet meer thuis wonen en verhuizen ze naar de groepswoning in het moderne Leo Polakhuis in Amsterdam Osdorp. De documentaire wa

Leo Polakhuis

Na de sloop van het verouderde verpleeghuis Leo Polakhuis werd in 2006 een complex met 12 groepswoningen voor ouderen met dementie opgeleverd. Een groepswoning huisvest zes personen.

Domotica

In het Leo Polakhuis wordt gebruik gemaakt van domotica die speciaal voor het Leo Polakhuis is ontwikkeld. Het systeem heeft niet alleen als doel de veiligheid van de bewoners te vergroten maar ook om hun bewegingsvrijheid te vergroten. De domotica biedt onder andere de mogelijkheid bewoners een grotere of kleinere leefcirkel aan te bieden.

Meer informatie

15-10-2007