Florastate © KCWZ

Florastate, Leeuwarden

Woonvorm voor 20 bewoners opgezet vanuit de ouderenzorg. Florastate is in een evaluatie vergeleken met andere woonvormen voor mensen met een lichamelijke beperking of een somatische verpleeghuisindicatie.

Het evaluatierapport over het project voor jongere somatische verpleeghuiscliŽnten bevat conclusies die van belang zijn voor het hele proces van modernisering van wonen en zorg voor zorgintensieve cliŽntgroepen. Dit type projecten wordt inhoudelijk hogelijk gewaardeerd, ook door cliŽnten zelf, maar loopt niet zelden vast in de jungle van regels en bekostiging. In het artikel worden suggesties gedaan voor strategische keuzen inzake wonen en zorg, basiszorg en gespecialiseerde zorg en verruiming van doelgroepen.

Meer informatie

10-01-2004