Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen

Bijeenkomst met maquette

Een spannend huwelijk houdt in dat je elkaar niet wilt veranderen, dat je openstaat voor elkaar en je verdiept in de ander, probeert los te laten, maar ook te verbinden, dat er openheid en vertrouwen is. Dat zijn enkele ingrediënten die genoemd zijn voor het instandhouden van een spannend en goed huwelijk tussen gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en particuliere initiatiefnemers.

Particuliere initiatieven zorgen voor meer variatie

Op woensdagmiddag 21 december is de handreiking 'Een spannend huwelijk - De verbintenis van gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders met particuliere initiatieven kleinschalig wonen' gelanceerd in het provinciehuis Utrecht. De provincie Utrecht, vanuit het programma Wel Thuis! en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg hebben Henk Nouws van Ruimte voor Zorg opdracht gegeven de handreiking te schrijven omdat particuliere initiatieven in de zorg een groeiend verschijnsel zijn. Zij zorgen voor meer variatie in het aanbod. Het huwelijk tussen de betrokken partners komt niet altijd heel makkelijk tot stand. In de handreiking staan handvatten hoe gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties particuliere initiatieven kunnen ondersteunen.

Jos van der Lans, cultuurpsycholoog, publicist, Eerste Kamerlid voor GroenLinks leidde de middag en ging in gesprek met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Bernard Smits van de Woningbouwvereniging Gelderland merkt dat over het algemeen het beeld dat mensen hebben van een corporatie niet scherp is. Volgens hem is het belangrijk dat corporaties duidelijk aangeven wat zij wel en niet kunnen betekenen. Monique ter Berg van corporatie Woonwaard te Alkmaar staat open voor particuliere initiatieven ziet de meerwaarde van nauwe samenwerking met zorgaanbieders. Zorgorganisaties zijn nodig om de driehoek compleet te maken. Een lid van de raad van toezicht van de corporatie Thuisvester vindt dat de liefde wel van twee kanten moet komen en corporaties actiever zouden mogen zijn.

Niet wij tegen zij, maar samen

Wilco Groeneweg van Centraal Zorg, een kleine thuiszorgorganisatie heeft de volgende tip voor collegae: je moet het echt willen, want je komt een hoop hobbels op de weg tegen. Groeneweg spreekt uit ervaring want hij heeft Plus Wonen Leusden ondersteund bij de realisatie van een woonproject voor jong volwassenen met schizofrenie. Motivatie is belangrijk en als het er eenmaal is, zul je er geen spijt van hebben, het is alle moeite waard. Alfons Klarenbeek van zorgorganisatie Amerpoort adviseert particuliere initiatiefnemers om vroegtijdig zorgaanbieders te betrekken bij de plannen. Dan kun je elkaar leren verstaan. Het is niet wij tegen zij, vulde een initiatiefnemer van stichting Woonmere aan, het is samen snel de dialoog zoeken.

Het vergt een hoop doorzettingsvermogen om een project te realiseren. Voor je eigen kind heb je dat over en ga je dóór, aldus Pieter de Jong, particulier ondernemer, bestuurslid NetKw. Henk Nouws merkte in de gesprekken die hij heeft gevoerd voor het schrijven van de handreiking dat gemeenten niet altijd zien dat zo'n project een meerwaarde heeft voor de buurt en een parel kan zijn in de wijk. De Jong en andere ondernemers hebben desalniettemin ook last gehad van negatieve reacties van buurtbewoners. Ook rond dit punt bleken openheid, vertrouwen winnen en doorzetten belangrijk. Dat het ook wel sneller kan gaan dan de gemiddelde 7 tot 9 jaar blijkt in Oudewater. Daar is de steun van de gemeente bij het opzetten van een woonvorm voor dementerenden doorslaggevend voor een snelle realisatie.

Juist nu innoveren

Het Kenniscentrum meent tot slot van de bijeenkomst dat juist in tijden van recessie innovatie belangrijk is. Het jaar 2012 is het jaar van de inNUvatie bij het Kenniscentrum. In dat kader komen er drie bijzondere bijeenkomsten. Eén van deze bijeenkomsten heeft het thema eigen kracht, eigen regie (7 juni 2012). Daar komen de particuliere initiatieven aan bod. Er zit een enorme bron van kracht en vernieuwing bij de particuliere initiatieven. Als we die gebruiken, dan krijgt het woonzorgaanbod een impuls, aldus Daniëlle Harkes, manager van het Kenniscentrum.

Aan het einde van deze middag is NetKW, het Netwerk Kleinschalig Wonen opgericht. Dit netwerk is ontstaan vanuit de leerwerkplaats particuliere ondernemers kleinschalig wonen van het programma Wel Thuis! van de provincie Utrecht. Netwerk Kleinschalig Wonen is een netwerk van en voor particuliere ondernemers en aspirant ondernemers in de kleinschalige woonzorg. Het voornaamste doel is het onderling delen van kennis en het elkaar steunen door informatie uitwisselen middels een digitaal clubhuis en bijeenkomsten.

09-01-2012 14:40
Aedes Actiz