Fragment van omslag 'Thuis op de zorgboerderij'

Handreiking: realisatie van zorgboerderij voor ouderen met dementie

De handreiking 'Thuis op de zorgboerderij' helpt ondernemers die overwegen om een zorgboerderij voor mensen met dementie op te zetten. De brochure van de Taskforce Multifunctionele Landbouw is tot stand gekomen in samenwerking met LEI Wageningen-UR en Vilans.

Zorgboerderijen verrijken zorgaanbod

Nederland telt op dit moment ongeveer 1.000 zorgboerderijen, waarvan 150 bedrijven zich richten op ouderen met dementie. Slechts een handjevol bedrijven biedt intensievere vorm van zorg en ondersteuning aan deze doelgroep. Zorgboerderijen met kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie verrijken het totale spectrum van de zorg.

Aandachtspunten voor realisatie zorgboerderij

Thuis op de zorgboerderij geeft aan waar je op moet letten bij het oprichten van een zorgboerderij voor ouderen met dementie. Zo zijn aanpassingen in bestemmingsplannen, contacten met zorgverlenende instanties, contact met bewoners en hun familie, en de mogelijkheid aan te sluiten bij een regionale vereniging van zorgboerderijen zaken die aandacht vragen. Verder is het ook van belang dat personeel over de vereiste competenties beschikt, en dat er inzicht is of de zorgboerderij financieel haalbaar is. Ten slotte staan er in de brochure een aantal beslispunten in het realisatieproces van een zorgboerderij. Die kunnen helpen bij het maken van een ondernemingsplan.

Meer informatie

  • Download de handreiking 'Thuis op de zorgboerderij' (pdf, 1,6 Mb) op de website van de Taskforce Multifunctionele Landbouw.

 

 

12-04-2010