Kaart van Leidsche Rijn.

Intersectoraal samenwerken kan gewoon, maar is nog bijzonder

De Meerstroom is een kleinschalige woonvoorziening in de wijk De Rietvelden in Leidsche Rijn. In de intersectorale woonvorm werken samen: Abrona en Amerpoort Asvz  (beide bieden zorg aan verstandelijk beperkten), Altrecht (GGZ) en De Rijnhoven (ouderenzorg). De woonvorm is gerealiseerd door woningcorporatie Portaal. Het bijzondere aan deze woonvorm is dat de betrokken zorgorganisaties niet naast elkaar, maar met elkaar werken. Alle medewerkers werken in één zorgteam en zijn in dienst bij één zorgorganisatie.

Gewoon wat kan

De Meerstroom is gerealiseerd vanuit de visie ‘Gewoon wat kan en speciaal wat moet’  beschreven voor de gezondheidszorg in Leidsche Rijn door Guus Schrijvers in 1995. Het uitgangspunt was dat mensen met en zonder beperkingen, ziek en gezond in het nieuwe stadsdeel gewoon moeten kunnen wonen. De zorg moet naar de mensen toe en niet de mensen naar de zorginstellingen, is het klantgerichte motto. Deze zorg moet ook zoveel mogelijk generiek zijn en zo min mogelijk naar doelgroep gespecificeerd. Daarvan is De Meerstroom een duidelijk voorbeeld. Vanuit deze visie is ook geprobeerd de woningen te realiseren met scheiden van wonen en zorg. Omdat dit te duur zou worden, is toch gekozen voor intramurale financiering.

Bijzonder wat moet

In De Meerstroom wonen acht bewoners met een psychiatrisch probleem, acht bewoners met psychogeriatrische problemen en acht bewoners met een verstandelijke beperking. Zij wonen zo zelfstandig mogelijk in een gewone woonwijk. Vanuit één centraal zorgstation wordt 24 uur per dag begeleiding en zorg geboden. Het zorgstation is gesitueerd in hetzelfde gebouw als de woningen voor intensieve zorg. De andere woningen liggen op 300 meter afstand van het zorgstation. Vanuit het zorgstation wordt nog geen zorg geleverd aan zelfstandig wonenden in de wijk.

Niet voor alle woningen veel interesse

In het project De Meerstroom zijn ook partnerwoningen gerealiseerd. Hier bleek echter geen interesse voor te zijn. Ook bij eerder gerealiseerde partnerwoningen is regelmatig gebleken dat de interesse zeer beperkt is. In De Meerstroom zijn de woningen inmiddels in gebruik voor bewoning door twee geïndiceerde bewoners. Ook voor de erboven gelegen groepswoningen voor verstandelijk gehandicapte ouderen blijkt de interesse nog beperkt te zijn. Deze woningen zijn met 15 m2 aan de kleine kant.

Meer informatie

25-02-2010