Markt in Soest. Foto: Willem Mes

Inzet RIBW voor leefbaarheid in de wijk

RIBW's (Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen) leveren steeds vaker een actieve bijdrage aan wonen, zorg en welzijn in de wijk. In Midden-Brabant is de positie van de RIBW in de wijk de laatste jaren sterk veranderd. In een artikel beschrijft RIBW Midden-Brabant haar bijdrage aan leefbaarheid in de wijk in een aantal projectvoorbeelden.

Expertise de wijk inbrengen

RIBW Midden-Brabant ondersteunt mensen met psychiatrische en psychische beperkingen bij het vinden van een weg in de samenleving. Ketenzorg en laagdrempelig wijkgericht werken staan daarbij centraal. De expertise van de organisatie wordt verwelkomd door partners in de wijk, bijvoorbeeld voor begeleiding van huurders met psychosociale problemen.

Wonen in de wijk

De projecten in het artikel zijn een goed voorbeeld van integratie in de wijk van mensen die welzijn en zorg nodig hebben. Ook hebben de projecten meerwaarde voor de gehele wijk. In Pluspunt BaLaDe in Waalwijk komen een loket, beschermde woonvormen én een grand café. En een activiteitencentrum in Rijen werkt zelfs taboedoorbrekend. Dankzij activiteiten voor omwonenden weten buurtbewoners wat de RIBW voor hen kan betekenen. De overlast in de wijk is gedaald en psychische aandoeningen worden minder 'eng' gevonden.

In het artikel 'Leefbaarheid in de wijk: ook óns pakkie-an' beschrijft RIBW Midden-Brabant hoe de organisatie bijdraagt aan leefbaarheid in de wijk.

Meer informatie

28-08-2007