Maasduinen Staete

Kleinschalig wonen in Maasduinen Staete

Bij Zorggroep Noord-Limburg kunnen mensen met dementie in kleinschalige groepswoningen zo normaal mogelijk wonen in een veilige en huiselijke omgeving. In het artikel 'Kleinschalig groepswonen voor dementerende ouderen in Maasduinen Staete' leest u hoe Maasduinen Staete continu nadenkt over het kleinschalig groepswonen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en gewoonten van bewoners.

Maasduinen Staete

Maasduinen Staete omvat naast vier groepswoningen 36 eenkamerappartementen voor intramurale AWBZ-zorg en 50 driekamer-huurappartementen voor wonen met zorg. Deze appartementen worden gehuurd van woningcorporatie Destion.

Kijkpunten

Maasduinen Staete gebruikt bij de continue dialoog over de visie het instrument Kijkpunten. Het instrument is handig bij het ontwikkelen van kleinschalig groepswonen, maar ook bij de evaluatie van bestaande groepswoningen. De Kijkpunten zijn ontwikkeld door Vilans in samenwerking met het werkprogramma Wonen met Dementie en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Databank kleinschalig wonen

Informatie over Maasduinen Staete en andere kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie vindt u in de Databank kleinschalig wonen. De databank geeft ook inzicht in de groei van kleinschalig wonen.

Meer informatie

05-06-2007