Kleinschalig wonen in Westkapelle. Foto: Willem Mes

Monitor personele gevolgen kleinschalig wonen

Het Trimbos-instituut start in opdracht van VWS een Monitor Woonvormen Dementie naar de personele consequenties van kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen voor mensen met dementie. Daarnaast wordt ook gekeken naar zorginhoudelijke consequenties en fysieke kenmerken van de woonvorm.

Naast personeel ook zorginhoud en huisvesting onder de loep

De monitor verzamelt gegevens over personeelsbezetting, opleidingsniveau, arbeidstevredenheid en ziekteverzuim. Ook worden gegevens verzameld over zorginhoudelijke consequenties als kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van de bewoners. Tot slot is er aandacht voor de fysieke kenmerken van de woonvorm: kenmerken van de huisvesting, het voeren van een huishouding en het gebruik van domotica.

Voor wie is de informatie bestemd?

De monitor wil gegevens van 120 woonvormen voor mensen met dementie samenbrengen. De informatie is bestemd voor het ministerie van VWS en voor de deelnemende instellingen.

Meer informatie

  • Monitor woonvormen dementie

25-06-2008