Markt in Soest. Foto: Willem Mes

NZa publiceert beleidsregel kleinschalige zorg

De komende drie jaar keert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) € 65,1 miljoen extra uit voor kleinschalige zorg aan dementerenden. Met deze langverwachte regeling wil VWS zorgaanbieders stimuleren om de zorg voor deze mensen kleinschalig te organiseren. Het gaat hier om zorgaanbieders in de AWBZ.

In  de circulaire en NZa-beleidsregel wordt u geïnformeerd over het doel van de stimuleringsregeling, de hierin gebruikte definities, de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor deze regeling in aanmerking te komen, de prioritering bij overschrijding van de beschikbare middelen en de wijze waarop de aanvragen bij de NZa ingediend kunnen worden.

Extra stimulans voor kleinschalige projecten

Voor kleinschalige projecten van ten hoogste 24 plaatsen is € 12.500, per plaats beschikbaar. Het betreft hier projecten voor zelfstandige wooneenheden die in de wijk in de directe omgeving van elkaar gelegen zijn. Voor andere kleinschalige projecten voor dementerenden is € 7.500, per plaats beschikbaar. Het geld is bestemd voor projecten die in 2009 zijn gestart en voor projecten die in 2010 en 2011 van start gaan. Het stimuleringsprogramma biedt zorginstellingen een tegemoetkoming in de kosten die het omzetten van een (gedeelte van een) instelling naar kleinschalige zorg en/of de opstartfase met zich meebrengen. Te denken is daarbij bijvoorbeeld aan kosten voor bijscholing en tijdelijke versterking van het verandermanagement.

Gehanteerde definitie kleinschalige zorg

De definitie van kleinschalige zorg is ruimer dan de definitie van kleinschalig wonen in het Uitvoeringsbesluit WTZi om een grotere diversiteit aan kleinschalige woonvormen te stimuleren. Onder kleinschalige zorg wordt verstaan: de zorg die verleend wordt door AWBZ-zorginstellingen aan uitsluitend personen in verband met een psychogeriatrische aandoening met een indicatie voor minimaal zorgzwaartepakket verpleging & verzorging vier (ZZP VV4) met de nadruk op zorgzwaartepakket verpleging & verzorging vijf (ZZP VV5) of hoger en die wordt geleverd in een beschermende woonomgeving. Deze beschermende woonomgeving bestaat uit een zelfstandige woning die, naast één of meer privévertrekken voor de bewoners afzonderlijk, over ruimte(n) beschikt waar men gezamenlijk kan verblijven, alsmede een gezamenlijke keuken ten behoeve van koken op de groep. De voorziening heeft een beperkte omvang, dat wil zeggen dat zij huisvesting biedt aan ten hoogste acht personen per woning. Deze woning kan gelegen zijn binnen de muren van de zorginstelling maar ook in de wijk. Voorzieningen in de wijk met maximaal 24 bewoners op een locatie worden met dit programma extra gestimuleerd.

Haalbaarheidstudie

Voor de projecten die in 2010 en 2011 van start gaan is een haalbaarheidstudie noodzakelijk. Deze haalbaarheidstudie kan de zorgorganisatie zelf doen. Maar er kan ook een extern bureau ingeschakeld worden om deze haalbaarheidstudie uit te voeren. Om tegemoet te komen in de kosten die gepaard gaan met een dergelijk haalbaarheidsonderzoek heeft Syntens vanaf januari 2010 aanvragen in ontvangst genomen. Het aantal aanvragen van zorgorganisaties zou inmiddels zo groot zijn dat inschrijving voor 2010 niet meer mogelijk is. Wel kunnen kennisinstellingen zich nog bij Syntens aanmelden om de haalbaarheidsstudies uit te voeren.

Beschikbare middelen

Voor de uitvoering van de beleidsregel is in totaal € 65,1 miljoen beschikbaar, verdeeld over drie jaren:

Voor 2009 een bedrag van maximaal € 18 miljoen
Voor 2010 een bedrag van maximaal € 24,8 miljoen
Voor 2011 een bedrag van maximaal € 22,3 miljoen

 

Leden van ActiZ lezen meer op Ledennet.

Meer informatie

  • Circulaire Stimulering Kleinschalige Zorg voor Dementerenden
  • Beleidsregel CA-409 Stimulering Kleinschalige Zorg voor Dementerenden (pdf. 121 kb)
  • Aanvraagformulier (xls, 473 kb)
  • Informatie haalbaarheidsstudie op website Syntens
  • Stimuleringsprogramma kleinschalige zorg op website ministerie van VWS
  • Eerder nieuwsbericht op deze site: Beleidsregel kleinschalige zorg stap dichterbij, d.d. 17-12-2009

18-02-2010

gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
?????? ????????????? ? ?????
????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? 9 ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?? 9 ????? ?????? ???????? ?? 11 ????? ?????? ?????? ?????? ????????
??? ?????? ??????
https://originality-diplomas.com/
?????? ??????? ? ??????
https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ???????? ?? 9 ?????
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ????????
https://originality-diplomans.com/
?????? ????????????? ? ????????
rudiplomis24.com
?????? ??????
www.lands-diplom.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://originality-diplomans.com/
?????? ?????? ?????????
https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ?????? ????????????
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
?????? ????????????? ? ????????
http://https://originality-diplomas.com/
?????? ????????????? ? ?????
http://https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????
http://https://diploma-asx.com/
?????? ????????
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ? ??????? ???????????
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com ?????? ?????? ? ??????? ??????????? https://originality-diploma24.com/??????-????????? ?????? ?????? ? ??? http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com