Royal Rustique: zorg ondergeschikt aan wonen

‘Eerst hebben wij courant vastgoed ontwikkeld dat binnen de omgeving en het bestemmingsplan paste. Daarna hebben wij bekeken hoe wij daar intensieve zorg konden leveren.’ Deze opmerkelijke volgorde heeft geleid tot Royal Rustique: vier herenhuizen waar kwetsbare ouderen zelfstandig wonen mét alle benodigde zorg.

Zorggroep De Residentie uit Den Haag is onder meer eigenaar van verzorgingshuis Huize Royal en het omliggende terrein, gelegen in een chique Haagse wijk. ‘Op ons terrein wilden wij in eigen beheer bouwen voor mensen die anders op een verpleeghuis zijn aangewezen’, vertelt directeur Roland de Wolf. ‘Uitgangspunt daarbij was aantrekkelijk vastgoed: courant, passend in de omgeving en in het bestemmingsplan. Bovendien wilden wij dat íedereen er zou kunnen wonen, niet alleen vermogende ouderen. Met die opdracht heeft onze architect vier geschakelde herenhuizen ontworpen: Royal Rustique.’

Wonen staat voorop

‘Wij zijn uitgegaan van wonen. Van daaruit hebben wij bijzondere zorg voor kwetsbare ouderen ontwikkeld. Dit maakt dat je echt anders bouwt’, vervolgt De Wolf. ‘Elk herenhuis richt zich op een andere doelgroep met minimaal zorgzwaartepakket 4: twaalf ouderen met psychogeriatrische problematiek, twaalf ouderen met een somatische zorgvraag, twaalf mensen met een verstandelijke beperking en zes ouderen met niet-aangeboren hersenletsel . Elk pand heeft beneden een gezamenlijke entree, huiskamer, woonkeuken en tuin. Boven heeft  ieder een eigen eenkamerwoning (28 m2) met een volwaardig keukenblok en eigen sanitair. Bewoners kunnen dus zowel gezelschap als privacy opzoeken.’ Cliënten betalen huur plus servicekosten. Sommigen wonen met huurtoeslag. De zorg wordt betaald via een Volledig Pakket Thuis-indicatie.

Brede tevredenheid

Bewoners én familieleden zijn zeer tevreden. Royal Rustique is echt het (t)huis van de bewoners en hun dierbaren. Doordat wonen en zorg daadwerkelijk gescheiden zijn, is er geen klinische uitstraling. De Wolf is ervan overtuigd dat dit bewoners de beste kwaliteit van leven biedt. Ook blijft hun sociale netwerk zo in stand. Familieleden en vrienden kunnen laagdrempelig aanwippen, zonder langs een receptie te komen of het gevoel van een bezoekuur te hebben. Zelfs omwonenden zijn enthousiast: ze vinden de herenhuizen een aanwinst voor de straat.

Domotica

In heel Royal Rustique (totaal 2500 m2) kan uitgebreide domotica worden ingezet, bijvoorbeeld voor het bedienen van de deuren, gordijnen, verlichting en tv. Alle domotica kan centraal worden aangestuurd. ‘Maar dat gebeurt niet standaard, omdat niet iedere bewoner dit wil. Wel is er voor de veiligheid cameratoezicht bij de deur van elk appartement. Zodra een bewoner zijn appartement verlaat, wordt dit gesignaleerd.’

Voordeur

Op elke verdieping van Royal Rustique zijn doorgangsdeuren naar het naastgelegen pand. Deze zijn alleen voor de nachtdienst en voor noodgevallen. Overdag gebruiken zorgverleners uitsluitend de voordeur. Er zijn geen zorgruimten: geen spoelkeuken, behandelkamer, vergaderruimte of verpleegpost. Omdat wonen prevaleert, zijn zorgverleners meer bezig met bijvoorbeeld koffie- en eetmomenten, en minder met therapeutische en zorgtaken. De zorgverlener komt op afgesproken tijden bij de bewoner langs. Dit sluit aan bij het normale patroon van leven en wonen van mensen. De schoonmaak en de verzorging en verpleging worden door twee verschillende partijen uitgevoerd. De maaltijden worden vooralsnog centraal aangeleverd. Desgewenst kan dit per huis anders worden geregeld.

Omslag

De Wolf: ‘Zowel qua vorm als inhoud is de zorg hier heel anders dan in een traditioneel verpleeghuis. Dit vereist een forse omslag van het personeel; dat is niet eenvoudig. Onze zorg lijkt meer op thuiszorg dan op verpleeghuiszorg. Extra knelpunt is dat de oplevering vier maanden eerder plaatsvond, waardoor de zorgverleners geen extra scholing voor onze werkwijze hebben gehad. Wel geven veel medewerkers aan dat ze graag hier werken.’ De medewerkers, die overigens gesolliciteerd hebben als thuiszorgteam, werken in alle herenhuizen. Daarnaast is per huis/doelgroep vaste begeleiding (met spw-achtergrond) aanwezig. Wel wisselt de totale bezetting per huis, zowel qua disciplines als qua uren.

Waardevast

De realisatie is snel gegaan. ‘We zijn in 2007 gestart; in december 2009 is alles opgeleverd. Doordat we binnen het bestemmingsplan bleven, verliep het traject zonder vertraging. Ook de financiering was geen punt. Met ons businessplan kregen we volledige financiering van de bank. Essentieel was dat Royal Rustique voor iedereen toegankelijk is, waardoor de kans op leegstand minimaal is. Er zijn al wachtlijsten!’ De herenhuizen vormen waardevast vastgoed dat in de toekomst desgewenst een andere functie kan krijgen. De panden kunnen probleemloos worden teruggebouwd naar zeven afzonderlijke (eengezins)huizen.

Experiment

‘Royal Rustique is uniek in Nederland’, geeft De Wolf aan. ‘We willen dit woonconcept verder uitrollen en verbeteren. Daarom zal TNO de komende drie jaar onderzoek doen naar de zorgkwaliteit en de tevredenheid van cliënten, medewerkers en buurtbewoners. Hiervoor ontvangen wij voor een deel subsidie van het Delta Lloyd Fonds. Een leerpunt voor ons is: meer aandacht besteden aan de familie van onze bewoners. Wij willen de familie en vrienden van bewoners niet beschouwen als bezoekers, maar als de eigen kring. Dat vereist een nieuwe benadering. Verder moeten we ervoor zorgen dat onze medewerkers, die hier veelal solistisch werken, zich voldoende gesteund weten in hun werk.’ Zo zal Royal Rustique zich door voortschrijdend inzicht steeds verder ontwikkelen én anderen inspireren!

Royal Rustique was één van de projecten die gepresenteerd zijn op de Project!mpulsbijeenkomsten in april 2010.

Meer informatie

  • Royal Rustique is geheel binnen Zorggroep De Residentie ontwikkeld. Meer informatie vindt u op www.zorggroepderesidentie.nl.

--

 

07-06-2010