De Melkweg Wageningen. Foto: Willem Mes Photography

Vragenlijst biedt zicht op woonkwaliteit dementerenden

Onder de titel ‘Hoe woont het hier?’ is een instrument uitgebracht dat helpt bij het beoordelen van de woonkwaliteit van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Het instrument is te gebruiken voor bestaande woonvormen, maar zeker ook bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Het welbevinden van de bewoner staat centraal.

Minder onrust en depressie

‘Hoe woont het hier’ komt voort uit een onderzoek van AKTA (onderzoeks- en adviesbureau) en Vilans (kenniscentrum voor langdurige zorg).  In het onderzoek zijn 29 kleinschalige woningen uitgebreid geëvalueerd. De resultaten uit dit onderzoek van vorig jaar worden later pas bekend gemaakt.

Het instrument is een vragenlijst om de woonkwaliteit van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie te beoordelen. De vragen bevatten onderdelen die van invloed zijn op het welbevinden van bewoners. Zo kan bijvoorbeeld de mate van onrust of depressie van een bewoner bepaald worden door de manier waarop de woning is ingericht. Het instrument kan een handig hulpmiddel zijn bij het werken aan de ontwikkeling van een healing environment of een gezonde leefomgeving.

Kwaliteit van nieuwbouw en bestaande bouw

Het instrument is bestemd voor personen die een bestaande kleinschalige woonvorm willen verbeteren en voor initiatiefnemers die in de toekomst kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie willen ontwikkelen. Maar ook personen die een kleinschalige woonvorm zoeken voor een familielid, kunnen de vragenlijst gebruiken. Voor hen kan het richting geven op welke aspecten ze willen letten bij de keuze voor een woonplek.

Geen blauwdruk

Het blijkt dat de kenmerken die van groot belang zijn voor het welbevinden van bewoners in kleinschalige woonvormen vaak over het hoofd worden gezien. De thema’s van het instrument richten zich juist op de zeven belangrijkste kenmerken: woonomgeving, vormgeving van de woonkamer, woonkamer, keuken, zitslaapkamer, sanitair en tuin/ terras. In de inleiding wordt nadrukkelijk gesteld dat het instrument geen blauwdruk is voor ‘de’ kleinschalige woonvorm. Uiteindelijk is het aan de gebruiker om zelf prioriteiten te stellen.

Meer informatie

  • Download de vragenlijst ‘Hoe woon het hier?’ (pdf, 552 kB) op de website van Akta.
  • Samenvatting resultaten 'Evaluatieonderzoek Kleinschalig wonen voor mensen met dementie' (pdf, 174 kB). Het volledige onderzoek van AKTA en Vilans wordt in het voorjaar van 2010 gepubliceerd.

09-04-2010