Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden: nieuws | oudere migranten

Actieve oudere migrant staat centraal in nieuwe publicaties

De actieve oudere migrant staat in de spotlight in twee onlangs verschenen publicaties. In 'Met een groot hart en heel veel geduld' van Stichting CABO zijn tien interviews met vrijwilligers opgenomen, die een belangrijke rolspelen binnen een migrantengemeenschap. Zij maken ouderen onder meer wegwijs in de wereld van wonen en zorg, ontplooien initiatieven, helpen met het opzetten van woongemeenschappen en houden contact met gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties. In 'Bruggenbouwers heb je nooit genoeg' presenteert het NOOM een selectie bruggenbouwers: veelzijdige, actieve migrantenouderen met uiteenlopende kwaliteiten en achtergronden, die in staat zijn over de grenzen van de eigen groep heen te kijken, maar tegelijk stevig met de voeten in de eigen gemeenschap staan.

Foto: Henri�tte Guest

Met een groot hart en veel geduld

CABO voor oudere migranten is een stichting die zich inzet voor het optimaal maatschappelijk meedoen van oudere migranten in Amsterdam. Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan heeft Stichting CABO het boekje 'Met een groot hart en heel veel geduld' gepresenteerd. Tien portretten van vrijwilligers brengen in beeld wie zij zijn, wat ze doen en welke rol vrijwilligers spelen binnen migrantengemeenschappen. De tien geportretteerden zijn enorm enthousiast, daadkrachtig en betrokken. oudere migranten in Amsterdam.

Bruggenbouwers heb je nooit genoeg

We kunnen ze niet vinden' is een veelgehoorde kreet over actieve oudere migranten als onderzoekers, maatschappelijke instellingen of ambtenaren zich tot het NOOM wenden. Bijvoorbeeld als een seniorenorganisatie zijn oor te luisteren wil leggen bij ouderen met andere culturele achtergronden. Of als een zorginstelling op zoek is naar nieuwe klanten. Met het project 'Bruggenbouwers heb je nooit genoeg' heeft het NOOM zich ingespannen om de uiteenlopende kwaliteiten van oudere migranten op te sporen. Hun kwaliteiten worden tot op heden vaak onvoldoende herkend en erkend. Terwijl er zoveel ouderen met een migrantenachtergrond zijn die veel (kunnen) betekenen in de belangenbehartiging, maar ook voor de samenleving als geheel. In de brochure is een selectie te vinden van de bruggenbouwers die het NOOM op het spoor kwam.

CABO en NOOM aanwezig op symposium Gemeenschappelijk Wonen

Directeur Wendela Gronthoud van Stichting CABO houdt op 3 oktober een lezing op het symposium 'Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten' dat het Aedes-Actiz kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met Coalitie Erbij, Woonsaem/Het Maagdenhuis, bureau ActivAge. Gronthoud zal ingaan op aspecten van eenzaamheid van oudere migranten, wonen in woongemeenschappen en de empowerment van oudere migranten. Freddy May, directeur van het NOOM, neemt deel aan het congrespanel. Hij benadrukt het belang van woongemeenschappen voor oudere migranten en de ondersteuning die initiatiefnemers nodig hebben.

Meer informatie

Aedes Actiz