Rapport: Samen uit, samen thuis

AWBZ-maatregel pakt slecht uit voor oudere migranten

Oudere migranten worden onevenredig hard getroffen door de veranderingen in de AWBZ. Dat blijkt uit het rapport 'Samen uit, samen thuis' van het NOOM (Netwerk van organisaties van Oudere Migranten) en het CSO (koepel van ouderenorganisaties).

Dagopvang

Als gevolg van de AWBZ-wijziging is bij 54 procent van de oudere migranten de indicatie dagverzorging vervallen. Onder autochtone deelnemers is dit 34 procent. Door de herindicaties telefonisch af te handelen, houdt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) onvoldoende rekening met de situatie van deze groep cliënten, aldus NOOM en CSO. Oudere migranten kampen met hun beperkingen, taalproblemen, culturele taboes en zijn onbekend met het Nederlandse zorgstelsel. De dagopvang is voor oudere migranten een goede manier om kennis te maken met de voorzieningen voor ouderen en haalt hen uit hun isolement.

Meer informatie

  • Download het rapport Samen uit, samen thuis op de website van het NOOM

14-01-2010