Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Boek over interculturele ouderenzorg neemt u mee op ontdekkingsreis

Fragment omslag 'De ontdekkingsreis'

ActiZ en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg nemen u graag mee op ontdekkingsreis rond wonen, zorg en welzijn voor oudere migranten. Zij doen dit via het onlangs uitgebrachte boek ‘De ontdekkingsreis’. Het boek neemt u mee naar 25 jaar interculturalisatie in wonen, zorg en welzijn. Het boek bestaat uit essays, columns, interviews, artikelen van prominente personen in de wereld van wonen, zorg en welzijn, en is aangevuld met aansprekende projecten op het gebied van interculturele ouderenzorg. 

Ontmoeten en openstaan voor andere culturen

Voor woningcorporaties en zorgorganisaties, maar ook voor gemeenten, welzijnsorganisaties en andere partijen is interculturalisatie een ontdekkingsreis, tot op de dag van vandaag. Interculturalisatie begint bij ontmoeten en openstaan voor verschillende culturen. Dat is de les van de pioniers en de projecten van het eerste uur. Interculturalisatie is volgens hen niets anders dan oog en oor hebben voor de klant. Dat is precies wat Aedes en ActiZ, en hun leden, nastreven en uitdragen.

Voorzieningen creëren

Uit het boek blijkt dat er de afgelopen 25 jaar erg veel is bereikt door nauwe samenwerking van zorgorganisaties, corporaties, welzijnsorganisaties, gemeenten en migrantenorganisaties. Het is belangrijk stil te staan bij hetgeen bereikt is. Maar er is nog een lange weg te gaan. De uiteindelijke bestemming van de gezamenlijke reis is het creëren van voorzieningen voor een goede en geborgen oude dag voor oudere migranten, zo schrijven de voorzitters van Aedes en ActiZ in hun voorwoord.  

ActiZ geeft kleur aan de zorg

ActiZ heeft in het kader van het programma ‘ActiZ geeft kleur aan de zorg’ samen met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen- Zorg deze publicatie uitgebracht en gepresenteerd op het druk bezochte en inspirerende symposium 'De Ontdekkingsreis' op 18 juni in Nieuw Vredenburgh te Amsterdam, een locatie van zorgorganisatie Cordaan.

Alle leden van Aedes en ActiZ ontvangen een exemplaar van 'De ontdekkingsreis'. Anderen kunnen het boek bestellen voor € 25,- per stuk (exclusief verzendkosten en BTW) via deze website.

28-06-2010 14:43
Aedes Actiz