Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Impressie 'De ontdekkingsreis', over 25 jaar interculturele ouderenzorg

Foto: Claudia Kamergorodski.

"Nog leuker dan een verjaardagsfeestje", aldus adviseur Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg over de vrolijke en betrokken sfeer  op het symposium dat het Kenniscentrum samen met ActiZ organiseerde over 25 jaar interculturalisatie. Meer dan 125 bezoekers wisselden initiatieven uit, deelden ervaringen, zongen uit volle borst mee met de Kleurrijke Mama's en genoten van een wereldbuffet. De bezoekers brachten daarmee gelijk een van de belangrijkste pijlers van interculturalisatie in de praktijk: 'vrolijke betrokkenheid'. 

Een bonte mix van medewerkers van woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars, gemeenten, en organisaties voor oudere migranten ging op vrijdag 18 juni 2010 samen op 'ontdekkingreis langs tal van inzichten en succesvolle en aansprekende projecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor oudere migranten. 

Amsterdamse praktijkvoorbeelden

In de ochtend stond de hedendaagse praktijk centraal en werden vier Amsterdamse initiatieven bezocht: Foe Ooi Leeuw (een wooncomplex voor Chinese ouderen), Kraka-e-Sewa (een ontmoetingcentrum voor thuiswonende beginnend dementerende Surinaams-Nederlandse Amsterdammers en hun mantelzorgers), Stichting Andishe (een activiteitencentrum voor Iraanse ouderen) en De Hudsonhof (een multicultureel ontmoetingscentrum waar Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Amsterdamse ouderen samen de dienst uitmaken).

Stuk voor stuk mooie voorbeelden waarin de kracht van oudere (migranten) vrijwilligers centraal staat. "Deze initiatieven, ontstaan en uitgevoerd door de doelgroep zelf en die zich met steun van professionele organisaties hebben kunnen ontwikkelen tot waardevolle en duurzame activiteiten en projecten, zijn goud waard en verdienen navolging in de rest van het land", aldus Wendela Gronthoud van Centrum voor Advies en Beleid Oudere Migranten (CABO) uit Amsterdam.

Aad Koster, directeur van ActiZ. Foto: Claudia KamergorodskiKleurrijke Mama's. Foto: Claudia KamergorodskiYvonne Witter, adviseur Kenniscentrum, en Rohina Raghoebier, programmaleider 'ActiZ geeft kleur aan de zorg'. Foto: Claudia KamergorodskiJan Booij en Godelieve van Heteren. Foto: Claudia Kamergorodski

'Leren van de geschiedenis'

In de middag namen de deelnemers gezamenlijk 25 jaar interculturalisatie onder de loep. "Het is belangrijk om stil te staan en te leren van de geschiedenis. De verhalen van de pioniers van het eerste uur en tal van mooie voorbeelden zijn een prachtige stimulans om door te gaan en oog en oor en aanbod te ontwikkelen voor al onze klanten", aldus Aad Koster, directeur van ActiZ en de reisleider op deze dag.

Interculturalisatie serieus nemen

Directe aanleiding voor de terugblik is het verschijnen van het boek 'De ontdekkingsreis', waarin wordt teruggekeken op 25 jaar interculturalisatie. Rohina Raghoebier, oud-programmaleider van ActiZ en Yvonne Witter van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg stelden het boek samen. Het boek is één van de activiteiten van het programma 'ActiZ geeft kleur aan de zorg' met als doel te leren van de ervaringen van de afgelopen jaren en verder te kijken. Een gesprek met pioniers van het eerste uur tijdens het symposium maakte duidelijk dat er de afgelopen 25 jaar veel is veranderd. Gespreksleider Jan Booij: "Interculturalisatie is niet langer een hobby om erbij te doen. Het thema wordt door organisaties serieus opgepakt in veel gevallen samen met de mensen waar het om gaat. Het helpt daarbij dat de zelforganisaties zelfbewuster zijn geworden. Er is nog een wereld te winnen, maar al veel bereikt om trots op te zijn."

Marc Calon, voorzitter van Aedes, overhandigt boek 'De ontdekkingsreis'. Foto: Claudia KamergorodskiDaniëlle Harkes, manager Kenniscentrum, ondervraagt Wendela Gronthoud van CABO Amsterdam. Foto: Claudia KamergorodskiWereldbuffet. Foto: Claudia KamergorodskiBazaar. Foto: Claudia Kamergorodski

Dé Nederlander bestaat niet

Marc Calon, voorzitter van Aedes benadrukte de behoefte van een ieder aan eigen rituelen en gewoonten en het verlangen naar 'thuis'. Dé Nederlander bestaat niet. Interculturalisatie is zien dat Nederland door de eeuwen heen een mix is van uiteenlopende culturen, wensen en behoeften. Die verschillende kleuren moet je behouden, maak er geen grijze soep van. Woningcorporaties willen daar aan bijdragen en hierin graag samenwerken met anderen. Calon overhandigde vervolgens met trots de eerste exemplaren van het boek 'De ontdekkingsreis' aan oudere migranten en professionals. Voor hen is het boek tenslotte bedoeld!

Lange adem

Interculturalisatie is niet alleen rozengeur en maneschijn. Projecten mislukken, het kost een lange adem en levert vaak van tal van conflicten. Geen reden om de verandering uit te stellen. "We zijn in Nederland zo bang voor conflicten, maar die zijn juist goed. Fricties betekent dat je elkaar serieus neemt. Constructieve conflicten leiden tot vooruitgang!", aldus Godelieve van Heteren, directeur van Europa Arena.

Kleurrijke Mama's. Foto: Claudia KamergorodskiWereldbuffet. Foto: Claudia KamergorodskiTerugkijken op 25 jaar interculturalisatie werd een feestje op symposium 'De ontdekkingsreis'. Foto: Claudia KamergorodskiStand op de bazaar van woonzorgcentrum Transvaal uit Den Haag met Frits Rijsemus. Foto: Claudia Kamergorodski

Feestje

Terugkijken op 25 jaar interculturalisatie werd een feestje. "Maar", zo vatte een van de bezoekers de dag krachtig samen, "we zijn er nog lang niet, hoe leuk ik het hier ook heb vandaag, ik wil over nog eens 25 jaar niet weer zo'n dag waarin we terugkijken naar 50 jaar interculturalisatie. Dan moet interculturalisatie gewoon zijn!"

28-06-2010 14:46
Aedes Actiz