Omslag van informatiebrochure Atelier Marokkaanse Woongroep

Marokkaanse woongroep in Amsterdam

De officiële opening van de Marokkaanse woongroep Andalus in Amsterdam vindt in januari 2010 plaats. In deze woongroep nemen negen alleenstaande vrouwen en tien echtparen van Marokkaanse afkomst hun intrek in een eigen woning. Samen dragen zij zorg voor een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.

Samen sterk

Een aantal alleenstaande, oudere Marokkaanse vrouwen vroeg aan het Amsterdams Steunpunt Wonen of ze als groep samen konden wonen. Ze waren op zoek naar steun, gezelligheid, de eigen taal en cultuur. Vaak bevinden Marokkaanse oudere vrouwen zich in een isolement, als hun mannen wegvallen door overlijden of scheiding. Zij spreken de taal onvoldoende en kennen de weg niet goed in de maatschappij. In Den Haag is er ook een Marokkaanse woongroep voor ouderen: Dar Es Salaam.

Ontmoetingsruimte open voor de buurt

Corporatie Far West had een geschikte locatie voor de woongroep met veel voorzieningen in de buurt, de moskee aan de overkant van de weg en diverse winkels met vertrouwde Marokkaanse producten. Fatima Ouaziz van het Amsterdams Steunpunt Wonen en Fatma Khottoul van corporatie Far West hebben de woongroep begeleid. De begeleiding van de woongroep is betaald door het stadsdeel Amsterdam Slotervaart en de corporatie. Zij zijn in gesprek met zorgorganisatie Cordaan om de mogelijkheden voor thuiszorg en wijkverpleging te regelen voor enkele van de bewoners. Cordaan werkt samen met Avicen, een landelijke zorgorganisatie voor alle culturen. De ontmoetingsruimte van de groep zal openstaan voor alle bewoners in de wijk.

Lessen geleerd

Ouaziz en Khottoul hebben een aantal lessen geleerd tijdens de begeleiding van deze woongroep. De belangrijkste lessen zijn:

  • Laat in een vroeg stadium zien wat er mogelijk is voor de woongroep en wees daar duidelijk over.
  • Organiseer zo vroeg mogelijk een excursie naar een vergelijkbare woongroep. Daardoor gaat het voor de betrokkenen leven.
  • Begeleiding door mensen die de Marokkaanse taal spreken en de cultuur kennen, is onontbeerlijk. Daarnaast is van groot belang dat zij ervaringen hebben in het omgaan met de doelgroep.
  • Betrek de kinderen van bewoners in een vroeg stadium bij het opzetten van de woongroep. Geef hen een taak of rol in het opzetten van de woongroep.
  • Houdt de voorbereidingstijd kort, in elk geval korter dan vijf jaar. Het opzetten van deze woongroep heeft vijf jaar geduurd. Dat was te lang, hierdoor haakten betrokkenen af. Ouaziz en Khottoul hebben een methodiek ontwikkeld, die de tijd kan verkorten.
  • Geef voorlichting in de eigen taal tijdens bijeenkomsten. Schriftelijk materiaal in de eigen taal ter ondersteuning is ook belangrijk, met name de kinderen kunnen hier baat bij hebben.

Meer informatie

  • Eerste Marokkaanse woongroep in Amsterdam (klik op afbeelding voor de Informatiebrochure Atelier Marokkaanse Woongroep)

14-01-2010