Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Oudere migranten: wonen in Nederland, pendelen naar moederland

Om een beeld te krijgen van hun interesse in flexibele woonvormen heeft het onderzoeksinstituut Risbo, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, het pendelgedrag van ouderen van de drie grootste migrantengroepen in Nederland onderzocht. Platform 31 en FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, hebben hiertoe opdracht gegeven. Uit het rapport 'Transnationaal wonen onder oudere migranten, een inventariserend onderzoek naar pendelgedrag en nieuwe bijpassende woonvormen' komt naar voren dat een deel van de geïnterviewde oudere migranten die momenteel pendelen, geïnteresseerd is in een flexibele woonvorm die aansluit bij het pendelen. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg nam deel aan de begeleidingscommissie van dit onderzoek.

Foto: Henri�tte Guest

Vier woonbeelden

FORUM ontwikkelde vier woonbeelden en heeft deze voorgelegd aan de respondenten om te kijken voor welke woonvorm interesse  is. De eerste woonvorm betreft samenwonen met mensen van de eigen leeftijd, tweede woonvorm houdt wonen met familie in. Bij de derde woonvorm behoudt de oudere de eigen woning, maar wordt deze verhuurd tijdens de afwezigheid. De vierde woonvorm is het kortdurende verblijf/shortstay woning: de oudere huurt een klein appartement die weer wordt verhuurd aan anderen als de oudere er niet is. Het is een soort woonhotel met gemeenschappelijke ruimten.

Belangrijkse bevindingen uit het rapport

  • Het aantal oudere migranten neemt de komende jaren toe. Er zullen in 2035 circa 90.00 Turkse ouderen, 82.000 Marokkaanse en 106.000 Surinaamse ouderen in Nederland wonen
  • Het merendeel van de ondervraagde ouderen pendelt minstens een keer per jaar naar het land van herkomst. Gemiddeld blijven de ouderen 9,5 weken in het moederland
  • Men pendelt vooral om familie te bezoeken en in verband met het weer, vakantie en ontspanning
  • Voor 40 procent van de ondervraagden vormen de financiën een beperking om te pendelen
  • Woonvorm 2, dus samenwonen met familie, is volgens de respondenten de meest aantrekkelijke woonvorm
  • Woonvorm 4 is het minst geliefd bij de ouderen
  • Meer onderzoek naar transnationaal wonen en behoeften aan alternatieve woonvormen is interessant, zeker gezien de nieuwe en andere groepen, zoals arbeidsmigranten, expats, autochtone ouderen die overwinteren, internationale studenten

Noteer alvast in uw agenda

Coalitie Erbij organiseert samen met Bureau ActivAge, het Aedes-Actiz Kennsicentrum Wonen-Zorg en Woonsaem, Kenniscentrum voor woongemeenschappen van oudere migranten, op donderdagmiddag 3 oktober een bijeenkomst in Amsterdam over woongemeenschappen van oudere migranten. Aanleiding is het verschijnen van een portrettenboek over dit onderwerp, dat in opdracht van Stichting het Maagdenhuis is gemaakt. Houd voor meer informatie deze site en de nieuwsbrief in de gaten!

17-10-2013 13:43
Aedes Actiz