Thee voor de bezoekers. Foto: Henriëtte Guest

Ontdekkingsreis over interculturalisatie in de ouderenzorg

Op vrijdag 18 juni vindt het symposium 'De Ontdekkingsreis' plaats over 25 jaar interculturalisatie in de ouderenzorg. Het symposium wordt gehouden ter gelegenheid van het verschijnen van het gelijknamige boek.

Interculturalisatie in wonen, zorg en welzijn

Woongroepen voor Surinaamse ouderen, een film over dementie bij oudere migranten en een mantelzorgproject voor Marokkaanse ouderen. Een greep uit de talloze activiteiten die momenteel plaatsvinden. Interculturalisatie van de ouderenzorg neemt een vlucht! En terecht, want het aantal oudere migranten neemt toe. Ook Aedes en ActiZ en hun leden zijn in toenemende mate bezig met het onderwerp.

Boek 'De ontdekkingsreis'

Eén van de activiteiten in het kader van het programma 'ActiZ geeft kleur aan de zorg' is het uitbrengen van een boek samen met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Het doel is om te inspireren, de oogst van 25 jaar interculturele ouderenzorg te laten zien, te stimuleren, te verdiepen en kennis over te dragen. Het boek bestaat uit een aantal essays, columns, artikelen, interviews van prominente personen in de wereld van wonen, zorg en welzijn aangevuld met zestien aansprekende voorbeeldprojecten.

Vooraankondiging symposium

Op vrijdag 18 juni zal het boek 'De Ontdekkingsreis' op een gelijknamig symposium in Amsterdam gepresenteerd worden.
's Ochtends zijn er excursies naar enkele van de beschreven projecten, zoals een woongroep voor Chinese ouderen, een accommodatie voor Iraanse ouderen en een ontmoetingscentrum. 's Middags zijn er onder andere lezingen, gesproken columns en kunt u kennismaken en leren van voorbeeldprojecten.

Meer informatie

 

 

31-03-2010