Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden: onderzoek | oudere migranten

Turkse ouderen staan open voor formele zorg

Turkse ouderen staan open voor professionele zorg mits er rekening wordt gehouden met hun taal, cultuur en geringe financiële middelen. Maar onzekerheid over toekomstige hulpverlening leidt tot zorg en spanningen in de familie.

Dit zijn enkele conclusies die Carolien Smits van het Trimbos-instituut en Fuusje de Graaff van projectbureau Mutant trekken op basis van hun onderzoek naar oudere Turken. Zij beschrijven in het artikel 'Tussen informele en formele zorg' de situatie van Turkse ouderen in Turkije en Nederland.

Mantelzorg brokkelt langzaam af

Smits en de Graaff maakten studiereizen naar Ankara en Diyarbakir in Turkije en probeerden antwoord te krijgen op de vraag of oudere Turken in Nederland in de toekomst de zorg krijgen die zij wensen. Nog altijd willen Turkse ouderen het liefste door de eigen familie verzorgd worden. Er wordt ook veel mantelzorg verricht door de Turkse gemeenschap. Toch brokkelt mantelzorg langzaam af: kinderen verlenen steeds minder zorg aan hun hulpbehoevende ouders zowel in Nederland als in Turkije. Ouderen willen hun kinderen niet belasten, ook omdat steeds meer Turkse vrouwen aan het arbeidsproces deelnemen.

Professionele zorg als alternatief

Professionele zorg is dan het alternatief als de familiezorg minder wordt. Turkse ouderen in Nederland worden geconfronteerd met het feit dat de eigen familie hen niet altijd kan verzorgen. Daarnaast krijgen zij te maken met professionele verzorgers die veelal niet de Turkse taal en cultuur kennen. Dit levert soms spanningen op in de familie, aldus de onderzoekers.

Maar zij hebben gemerkt dat er steeds meer initiatieven komen om oudere migranten wegwijs te maken in de wereld van wonen, zorg en welzijn. Turkse ouderenadviseurs, projecten voor ontmoeting en dagbesteding en informatieve huiskamerbijeenkomsten blijken zeer succesvol. Zodra de barrières op het gebied van taal, cultuur en financiën afnemen, staan Turkse ouderen meer open voor professionele zorg.

Meer informatie

  • Artikel Tussen informele en formele zorg, Carolien Smits en Fuusje de Graaff (pdf, 691 kb).
  • Informatie over Turkse mantelzorg op de website van Expertisecentrum Informele Zorg.
20-08-2013 13:32
Aedes Actiz