Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Levensloopgeschikte woningen

'Levensloopgeschikte woningen' is het overkoepelende begrip voor woningen die geschikt zijn of eenvoudig geschikt zijn te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners. Deze levensloopbestendige woningen zijn er in verschillende gradaties en voor verschillende doelgroepen, bij nieuwbouw en verbouw.

Friese corporaties maken traditionele eengezinswoningen beter geschikt voor ouderen. Foto: Ed Nolte
Levensloopgeschikte woningen kunnen al helemaal zijn aangepast voor individuele bewoners of een bepaalde doelgroep, al dan niet met subsidie via de Wet maatschappelijke ondersteuning. De woningen kunnen ook aanpasbaar zijn gebouwd; ze zijn dan zo ontworpen dat aanpassingen eenvoudig mogelijk zijn wanneer de bewoner wordt geconfronteerd met een fysieke beperking. In aanpasbaar gebouwde woningen zullen vaak nog individuele aanpassingen nodig zijn om de woning helemaal geschikt te maken voor een bewoner met een handicap.

23-09-2013 11:10

Voor u geselecteerd » (8)

Expeditie Begonia: woonvariaties

Tijdens het congres Expeditie Begonia passeerden veel woonvariaties de revue. Lees de impressie van het congres en bekijk een overzicht van verschillende woonvormen. 23-03-2015

Webspecial Opplussen Nieuwe Stijl

Ouderen moeten en willen langer zelfstandig blijven wonen, maar is hun woning daar wel geschikt voor? Dat is lang niet altijd het geval. Gelukkig kunnen ouderen tegenwoordig veel aanpassingen zelf verrichten, met ondersteuning van gemeenten.. 22-05-2014

Meer woningen nodig voor ouderen en gehandicapten

Zonder extra maatregelen ontstaat er een tekort aan woningen voor ouderen en kwetsbare groepen. Veel ouderen en mensen met een beperking hebben door gewijzigd overheidsbeleid geen recht meer op huisvesting in een instelling of woongroep. Deze.. 03-04-2014

Nieuws » (47)

Uitgelicht: Meer doen met bestaande woningvoorraad

"Je kunt veel met renovatie", vindt architecte Karin Vissers (Vissers & Roelands architecten). En ze heeft bewijs. In Deurne zijn drie rijwoningen van woningbouwvereniging Bergopwaarts als pilotproject getransformeerd naar zes meergeneratiewoningen.. 16-03-2015 11:03

Uitgelicht: Woongemeenschap De Naobers doet het zelf!

"Het grootste struikelblok hebben we bijna genomen. Het is bijna zo ver", zegt Gerard Broeksteeg, bestuurslid bij de LVGO en lid van woongemeenschap De Naobers in Zutphen. De Naobers is onderdeel van een prachtig nieuw complex met drie woongroepen.. 12-02-2015 10:13

Seniorenwoningen uit de tijd?

De afgelopen weken las ik verschillende berichten over de slechte verhuurbaarheid van seniorenwoningen. Het blijkt dat er op vele plekken in Nederland reguliere seniorenwoningen leeg staan. Een raar fenomeen, want tegelijkertijd wordt in dezelfde.. 04-12-2014

Praktijk » (34)

Uitgelicht: Meer doen met bestaande woningvoorraad

"Je kunt veel met renovatie", vindt architecte Karin Vissers (Vissers & Roelands architecten). En ze heeft bewijs. In Deurne zijn drie rijwoningen van woningbouwvereniging Bergopwaarts als pilotproject getransformeerd naar zes meergeneratiewoningen.. 16-03-2015 11:03

Onbekommerd wonen in Breda

Zelfstandig blijven wonen waar je je prettig voelt, ook als je wat ouder bent of een beperking hebt. Maar dan wel met de nodige voorzieningen in de buurt. Dat is in een notendop de doelstelling van het Bredase project 'Geschikt Wonen voor Iedereen.. 25-07-2012

Weidevogelhof

Weidevogelhof is een bijzonder nieuwbouwproject met 354 appartementen en een scala aan voorzieningen in de vinexwijk Pijnacker-Zuid. Wat het bijzonder maakt is dat wonen voorop staat en juist daarom alle welzijns- en zorgvoorzieningen maximaal ge.. 29-08-2011

Tools » (25)

Wegwijzer zorgvuldig gebruik technologie in de zorg

Het gebruik van technologie in de zorg kan de kwaliteit van leven verbeteren en de kwaliteit van werken in de zorg vergroten. Maar technologie brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Het onderwerp heeft de volle aandacht van de toezichthouders.. 25-11-2013 14:26

Huistest.nl: gezond oud worden in eigen huis

Iedereen wil zo lang mogelijk in eigen huis blijven wonen. Ook de overheid stimuleert dit op alle mogelijke manieren. Maar niet alle huizen zijn daar ook geschikt voor. Op de vernieuwde website www.huistest.nl test u eenvoudig deze woningen en .. 11-11-2013 10:12

Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties

Het Stappenplan Thuistechnologie voor Corporaties is opgebouwd als een stappenplan, met daarin verschillende stappen die doorlopen worden bij aanschaf en implementatie van domotica. Hieronder zijn de hoofdstappen weergegeven. Klik een.. 06-05-2013

Achtergrond » (5)

Ontwikkeling levensloopgeschikt bouwen

De grootschalige ontwikkeling van levensloopgeschikte woningen begon in 1984 binnen de corporatiebranche. Op initiatief van directeur Nico van Velzen startte de Nationale Woningraad (voorloper van Aedes) met 40 woningcorporaties het experiment.. 19-08-2009

Aanpak gevolgen bevolkingskrimp

De regering ondersteunt de aanpak van de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp, dat schrijft minister Van der Laan van WWI in een brief aan de Tweede Kamer. Oorzaak en gevolgen van bevolkingsdaling verschillen sterk per regio en gemeente, daarom.. 13-05-2009

Aedes beschrijft geschikt wonen voor senioren

Senioren willen zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen, eventueel met zorg als dat nodig is. Woningcorporaties spannen zich al jaren in om hun woonwensen te realiseren. 26-11-2008

Onderzoek » (15)

Corporaties beschikken over meer nultredenwoningen

Corporaties beschikken over steeds meer nultredenwoningen. Dat blijkt uit de nieuwste Corporatie in Perspectief (CiP)-rapportage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). 02-12-2013 16:43

Woonwensen van 55-plusser in beeld

Onderzoek van WoningNet laat een mismatch zien tussen vraag en aanbod van woningen voor senioren. De interesse voor seniorenwoningen doet zich vooral op oudere leeftijd (75+) voor. Woonwensen van senioren verschillen sterk tussen woningmarktregio.. 02-09-2013

ING pleit voor krachtenbundeling wonen en zorg

Het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ leidt tot toenemende financiële risico's voor zowel zorgorganisaties als woningcorporaties. Het ING Economisch Bureau zette de relevante cijfers op een rijtje. In de tweedelige Themavisie 'Scheiden wonen.. 27-06-2013

Blogs » (4)

Seniorenwoningen uit de tijd?

De afgelopen weken las ik verschillende berichten over de slechte verhuurbaarheid van seniorenwoningen. Het blijkt dat er op vele plekken in Nederland reguliere seniorenwoningen leeg staan. Een raar fenomeen, want tegelijkertijd wordt in dezelfde.. 04-12-2014

Morgen wonen zonder zorgen

Waar kan ik dan heen? De ouderen die altijd dachten naar het verzorgingshuis te kunnen gaan als het nodig was, stellen zich die vraag nu de verzorgingshuizen verdwijnen. Maar hoe zit het met de volgende generatie, de generatie die straks ouder.. 04-02-2014

Miljoenen te verdienen met huisvestingsbeleid senioren

De ouderenbond ANBO heeft, ondersteund door BZK, onderzoek gedaan naar lokaal beleid voor ouderenhuisvesting. ANBO stelt dat uit het onderzoek een fors tekort aan seniorenwoningen blijkt. Dit blijkt echter niet uit het onderzoek, zo schrijft.. 08-01-2013

Aedes Actiz