Handboek voor Toegankelijkheid vernieuwd

Het Handboek voor Toegankelijkheid is herzien en geactualiseerd. De zesde druk is compacter dan voorheen, zowel naar inhoud als naar vorm. Het handboek bevat aandachtspunten voor routes, verblijfsplekken en gebruiksobjecten in buitenruimten, gebouwen en woningen.

Woningen voor iedereen

Omslag Handboek voor toegankelijkheidHet Handboek voor Toegankelijkheid is de opvolger van het naslagwerk 'Geboden Toegang' uit de jaren zeventig. Daarin stond het realiseren van speciale woningen voor gehandicapten centraal. De 'Eisen voor aanpasbaar bouwen' die de corporatiebranche halverwege de jaren tachtig ontwikkelde, luidden een andere kijk op bouwen in. Geen speciale woningen voor gehandicapten, maar gewone woningen, die eenvoudig kunnen worden aangepast wanneer bewoners te maken krijgen met fysieke beperkingen. De aanpasbaarheidseisen werden opgenomen in het Handboek voor Toegankelijkheid en een deel vond sinds 1997 zijn weg naar het landelijk geldende Bouwbesluit.

WoonKeur

De aandachtspunten voor de woningbouw in het Handboek voor Toegankelijkheid zijn grotendeels opgenomen in het Handboek WoonKeur nieuwbouwwoningen, dat de basis is voor certificering van nieuwe woningen. Het Handboek voor Toegankelijkheid biedt ook inzicht in de wettelijke toegangseisen, waardoor het eenvoudig mogelijk is te bepalen of bouwkundige ontwerpen of bestaande voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn en aan alle wettelijke eisen voldoen.

Meer informatie

  • Handboek voor Toegankelijkheid
  • Handboek voor Toegankelijkheid op cd-rom
  • Handboek WoonKeur nieuwbouwwoningen

08-05-2008