Oudere dame in scootmobiel. Foto: E. van Eis.

Handreiking toegankelijkheid voor gemeenten

Hoe maak je als gemeente een goed beleid om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking? En hoe zorg je dat de gemeente ook daadwerkelijk toegankelijker wordt?†Vilans, kenniscentrum langdurende zorg, publiceert†de gratis handreiking 'Werken aan toegankelijkheid'†met†voorbeelden en praktische adviezen.†De handreiking is met name bedoeld voor gemeenteprofessionals, maar ook zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties kunnen er hun voordeel mee doen.

Toegankelijkheidsbeleid

Soms staan mensen er niet bij stil dat het handiger is als parkeerautomaten laag hangen, of dat losliggende stoeptegels een gevaar opleveren voor iemand die slecht ter been is. Deze zaken zijn natuurlijk wel te verhelpen, maar het is beter om structureel na te denken over toegankelijkheid. Zeker met het oog op de toekomstige vergrijzing en vanuit het idee dat alle burgers moeten kunnen participeren.†De handreiking 'Werken aan toegankelijkheid' biedt handvatten voor de ontwikkeling van beleid en voor het uitvoeren daarvan.†Ook† toegankelijkheid tijdens een bouwproject komt aan bod.†

Meer informatie

  • Download de handreiking op de website van Vilans

03-05-2011