Foto: Chris Pennarts

Pilot: veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie

De gemeente Amsterdam wil dat ook mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Om dit te bereiken loopt er vanaf februari 2009 tot de zomer een pilot 'Veilig zelfstandig wonen voor mensen met dementie'. Hiermee wil de gemeente onderzoeken in hoeverre het actief aanbieden en het gebruiken van hulpmiddelen bijdraagt aan het veilig zelfstandig wonen. Ze gaan hiervoor een hulpmiddelengids bij mensen onder de aandacht brengen.

Dementie en zelfstandig wonen

Amsterdam telt rond de 8.000 inwoners met dementie, waarvan ongeveer de helft lijdt aan een lichte vorm van dementie. Het grootste deel van deze groep woont zelfstandig, alleen of samen met een mantelzorger. Mensen met dementie komen sneller in onveilige situaties terecht. Bekende voorbeelden zijn het aan laten staan van het gasfornuis of het kwijtraken van de weg.

Waarom het proefproject?

Er zijn vele hulpmiddelen die mensen met dementie en hun mantelzorger(s) meer veiligheid kunnen bieden. Voorbeelden hiervan zijn antislipstrips voor de trap, een tijdschakelklok of een rookmelder. Hier wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Met het proefproject wil de gemeente Amsterdam hulpmiddelen onder de aandacht brengen en de doelgroep helpen met de keuze en aanschaf ervan. Bovendien is er voor de duur van de pilot een stimuleringssubsidie beschikbaar gesteld voor een bijdrage in de kosten van sommige hulpmiddelen. Bij de pilot zijn betrokken: OsiraGroep, Wijkpost voor Ouderen Oud-West, Markant en Cordaan Thuiszorg.

Hulpmiddelengids

Voor de pilot is een hulpmiddelengids ontwikkeld. Hierin staan ook tips over het gebruik ervan. Zorgverleners bezoeken mensen met dementie en hun eventuele mantelzorger thuis en helpen hen bij het maken van de juiste keuze uit de gids. De pilot wordt in het najaar van 2009 geëvalueerd.

Domotica ook op Project!mpuls in april 2009

De afgelopen jaren zijn verschillende nieuwe wooncomplexen met domotica gerealiseerd. Waren ze succesvol? Worden ze opgevolgd door nieuwe projecten? Woonzorg Nederland is één van de corporaties die een aantal complexen met domotica realiseerde zoals Nieuw Bleyenburg te Utrecht en in Amsterdam Leo Polak (samen met OsiraGroep). Met hen werpen we een blik op de toekomst van domotica. Ook kijken we naar een actueel voorbeeld waar domotica een essentieel onderdeel is van nieuwbouw voor wonen met zorg.

Meer informatie

  • Bericht op de website van de Dienst Zorg en Samenleven van Amsterdam
  • Hulpmiddelengids veilig en zelfstandig wonen voor mensen met geheugenproblemen en dementie

 

01-04-2009