Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg
Trefwoorden: lokale kracht

Lokale kracht

Burgers nemen steeds meer zelf het initiatief om wonen, welzijn en zorg te organiseren op lokaal niveau. Daar waar burgerinitiatieven, overheid en organisaties in wonen, welzijn en zorg elkaar vinden, ontstaat Lokale Kracht. Wat deze omslag naar cocreatie betekent voor de betrokken organisaties en burgers leest u in dit dossier.

Woonproject Ysselsteyn. Foto: Chris Pennarts
Zorgcoöperaties en Stadsdorpen krijgen steeds meer navolging. Burgers nemen hun verantwoordelijkheid en wachten niet op het aanbod van overheid en organisaties. Ze doen het zelf! Aan gemeenten en aanbieders van wonen, welzijn en zorg de uitdaging hoe ze hierop kunnen inspelen.

Het Kenniscentrum participeert in en stimuleert nieuwe netwerken die ontstaan tussen burgerinitiatieven en professionele organisaties, ontwikkelt kennis en brengt betrokkenen samen tijdens het jaarlijkse congres Lokale kracht.

10-12-2013 15:05

Voor u geselecteerd » (5)

It takes two to tango

Hoe kunnen zorgorganisaties een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn voor zorgcoöperaties? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ActiZ en de Universiteit Utrecht brachten de succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen deze partijen.. 17-11-2015

Lokale Kracht in Beeld

Lokale kracht staat in de belangstelling, maar hoe ziet lokale kracht er in de praktijk uit? De artikelenreeks 'Lokale Kracht in Beeld' brengt negen inspirerende projecten voor het voetlicht. 14-11-2013 14:24

Magazine Lokale Kracht

Lokale Kracht leeft. We zien steeds meer initiatieven van burgers in wonen, welzijn en zorg. Met het Magazine Lokale Kracht hoopt het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg anderen te inspireren nog meer initiatieven te starten. Zodat het nieuwe.. 23-09-2013 11:39

Nieuws » (93)

Vijftien pioniers in wonen, zorg en welzijn in beeld

Dit jaar zijn nogal wat projecten van pioniers in de wereld van wonen, zorg en welzijn tot een afronding gekomen. En er zijn nieuwe innovatieve projecten van start gegaan, een bron van inspiratie voor anderen. Ik noem zo aan het einde van het jaar.. 14-12-2015 14:11

Samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties

Tien jaar geleden vormde kritiek op de werkwijze van gevestigde grote zorgorganisaties een belangrijke aanleiding voor de oprichting van de eerste zorgcoöperatie in Nederland. Inmiddels werken beide typen organisaties meer met elkaar samen.. 09-12-2015 09:45

17nov

Denktanksessie Onderzoeksagenda Zorgcoöperaties
17 november 2015

Het Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving (Universiteit Utrecht) en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseren in samenwerking met de Stichting Omzien een bijeenkomst over huidige en toekomstige onderzoeksthema’s gerelateerd..

Bijeenkomsten (3)

26mei

Krachtig wonen in de wijk
26 mei 2016

Op 26 mei 2016 houdt het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg een landelijke studiemiddag over de huisvesting van kwetsbare burgers in de wijk. Tijdens deze middag verzorgt dr. Femmianne Bredewold, Assistant Professor bij de Universiteit voor..

17nov

Denktanksessie Onderzoeksagenda Zorgcoöperaties
17 november 2015

Het Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving (Universiteit Utrecht) en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseren in samenwerking met de Stichting Omzien een bijeenkomst over huidige en toekomstige onderzoeksthema’s gerelateerd..

17feb

Studiebijeenkomst 'Een nieuw samenspel'
17 februari 2016

Steeds meer burgers nemen zelf initiatieven en er ontstaan verrassende samenwerkingsvormen tussen actieve burgers, overheden, organisaties voor welzijn, zorg en wonen en bedrijven die maatschappelijk ondernemen. Er is een nieuw samenspel nodig van..

Achtergrond (1)

Kansen voor corporaties in wonen, zorg en welzijn?

Het speelveld van woningcorporaties is ingrijpend veranderd door de woningmarktcrisis en wijzigingen in het overheidsbeleid. Het impliceert een totaal andere rol voor corporaties: van het bouwen en beheren van huurwoningen tot het in samenwerking.. 26-08-2014 11:53

Praktijk » (36)

Ontdekkingsreis naar woonvariaties

Tijdens het congres Expeditie Begonia op 24 maart 2015 kon u tijdens drie rondes kennismaken met woonvariaties uit het hele land. Hieronder per project een korte toelichting. 02-02-2015

Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties.. 05-01-2015 16:04

'Meer Wmo dan dit wordt het niet'

DyNaMo BV in Leiden is een samenwerkingsverband van De Binnenvest, een organisatie voor Maatschappelijke Opvang, en Movens, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De cliënten van Movens zijn psychiatrische patiënten, daklozen en/of.. 11-09-2014 13:50

Tools » (5)

Lokale kracht uitgelicht: Placemaking

Lokale kracht ontstaat pas als mensen elkaar ontmoeten. En vooral als mensen elkaar leren kennen. Bijvoorbeeld wanneer ze tijdens een Placemaking-traject samen nadenken over het gebruik en de inrichting van een gezamenlijke (buiten)ruimte. De.. 30-08-2012

Handreiking particuliere initiatieven kleinschalig wonen

Een spannend huwelijk houdt in dat je elkaar niet wilt veranderen, dat je openstaat voor elkaar en je verdiept in de ander, probeert los te laten, maar ook te verbinden, dat er openheid en vertrouwen is. Dat zijn enkele ingrediënten die genoemd.. 22-12-2011

Hulpmiddel voor succesvol ondernemen in wijkrestaurants

De nieuwe publicatie Van de kook; succesvol ondernemen in wijkrestaurants verzamelt de succes- en faalfactoren, do's en dont's voor sociale restaurants. In de uitgave staat de benodigde informatie om keuzes te maken en een goede businesscase op te.. 07-04-2011

Onderzoek » (14)

Samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgcoöperaties

Tien jaar geleden vormde kritiek op de werkwijze van gevestigde grote zorgorganisaties een belangrijke aanleiding voor de oprichting van de eerste zorgcoöperatie in Nederland. Inmiddels werken beide typen organisaties meer met elkaar samen.. 09-12-2015 09:45

It takes two to tango

Hoe kunnen zorgorganisaties een aantrekkelijke samenwerkingspartner zijn voor zorgcoöperaties? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, ActiZ en de Universiteit Utrecht brachten de succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen deze partijen.. 17-11-2015

"Zonder de gedeelde visie wordt het niets"

Burgerinitiatieven die naast diensten ook zorg willen gaan leveren, komen op het terrein van professionele zorgorganisaties. Nu het aantal zorgcoöperaties groeit, komen de vrijwilligers van de coöperatie en de professionals van de zorgorganisatie.. 09-07-2015 11:40

Blogs » (17)

Vijftien pioniers in wonen, zorg en welzijn in beeld

Dit jaar zijn nogal wat projecten van pioniers in de wereld van wonen, zorg en welzijn tot een afronding gekomen. En er zijn nieuwe innovatieve projecten van start gegaan, een bron van inspiratie voor anderen. Ik noem zo aan het einde van het jaar.. 14-12-2015 14:11

Een eigen stekkie

Steeds vaker benaderen mensen ons met de vraag of er een mantelzorgwoning in de buurt is. Soms zijn het kinderen van ouderen die op zoek zijn naar een woonvorm voor hun ouders. Vaak zijn het ook ouderen zelf die verder kijken naar een geschikte.. 22-01-2015

De Rollende Doorzetters van de Bijlmer

Wandelclub De Rollende Doorzetters bestaat uit bewoners van de Koornhorst, een wooncomplex voor senioren in de Bijlmer, die mee gaan doen aan een rollatorloop. Maar de term 'doorzetters' is voor deze bewoners veel breder van toepassing. Het.. 16-09-2014 13:49

Aedes Actiz