Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Het toverwoord is 'loslaten' bij de Schans

Aflevering 1: Lokale Kracht in Beeld

Locatie de Schans van zorgorganisatie Laurens, ligt in de levendige, multiculturele deelgemeente Delfshaven te Rotterdam. Laurens heeft al sinds 2000 een zorgaanbod voor oudere migranten. Een belangrijk project was 'Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten', dat liep tussen 2009 en 2011 en ondersteund werd door het Rotterdamse WMO Innovatiefonds. Deze methodiek gaat sterk uit van eigen kracht en werkt volgens de principes van het nieuwe welzijn.

het toverwoord is loslaten bij de Schans

Lokale Kracht in Beeld
Lokale Kracht staat in de belangstelling, maar hoe ziet Lokale Kracht er in de praktijk uit? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg publiceert in de aanloop naar het congres 'Lokale Kracht' op 19 maart 2014 een nieuwe artikelenreeks 'Lokale Kracht in Beeld', waarin steeds een ander project centraal staat.
Volg de serie 'Lokale Kracht in Beeld'

Het activiteitenaanbod voor migrantenouderen uit Delfshaven met een verschillende achtergrond heeft zich verder ontwikkeld. Nu, met de scheiding van wonen en zorg, zijn er weer nieuwe veranderingen op komst. Zo zal de aanpak van Laurens in Delfshaven zich blijven vernieuwen.

Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten

De Schans heeft 41 verzorgingshuisplaatsen en 188 zelfstandige 55+-woningen. Doel van het project 'Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten' was om de intramurale zorgorganisatie om te vormen tot een meer naar buiten gerichte organisatie – van binnen naar buiten – en met een aanbod voor de buurt – van buiten naar binnen – aan extramurale zorg, diensten en welzijn. In dezelfde periode verloren de zelforganisaties van migranten in Rotterdam hun gemeentelijke subsidie.

Mw. Döndü Özdemir, Hoofd Welzijn en Diensten van Laurens vertelt over het activerend wijkonderzoek dat de start vormde van het project: “Er zijn gesprekken gehouden met alle sleutelfiguren in de wijk, veelal van zelforganisaties. De vraag was steeds ‘wat wil je achterban’? Wij vroegen ze hoeveel vrijwilligers zij op de been zouden kunnen brengen. We dachten zelf aan ongeveer 25 personen, maar vaak antwoordden ze ‘een stuk of 100’.” In nauwe samenspraak met deze organisaties in de wijk is een passend activiteitenaanbod opgezet. Een doorbraak was het slotfeest van het project, dat voor het eerst georganiseerd werd voor en door alle betrokken culturele groepen samen en niet voor ieder apart.

Lees het volledige artikel (92 kb, pdf)

05-05-2014 13:36
Aedes Actiz