Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Lokale Kracht Uitgelicht: Aansluiten bij burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven | Lokale kracht | Guus Bannenberg

Aansluiten bij opkomende burgerinitiatieven, hoe doe je dat als maatschappelijke organisatie of gemeente? Dat was de vraag tijdens de werksessie 'Zorg in Eigen Hand' van STG/Health Management Forum op 18 maart. Een gemengd gezelschap - werkzaam bij zorgorganisaties, belangenverenigingen en burgerinitiatieven zelf - ging met elkaar in gesprek over dit onderwerp, dat ook centraal staat tijdens het congres 'Lokale Kracht'. Hoe kom je tot een werkzaam samenspel tussen burgers, overheid en professionele organisaties? Of, zoals Guus Bannenberg - bestuurder van zorgorganisatie Van Neynselgroep - het noemt, De Gouden Driehoek? Een voorproefje.

Tijdens het congres 'Lokale Kracht: méér power in wonen, welzijn en zorg' |op woensdag 3 april 2013 kijken we verder dan de hype van burgerkracht en wordt het samenspel tussen burgerinitiatieven, overheid en professionals belicht. U krijgt de nieuwste wetenschappelijke en praktische inzichten uit binnen- en buitenland aangereikt en we laten u kennismaken met beginnende en lopende burgerinitiatieven. Met inspirerende krachtsessies en prominente sprekers gaan we in op de vraag of burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg een oplossing zijn voor iedereen. Zijn ze vooral aantrekkelijk voor weerbare burgers? En versterken burgerinitiatieven ongelijkheid tussen kwetsbare en niet kwetsbare burgers? Of heeft iedere burger profijt? Tijdens het congres vertelt Guus Bannenberg van zorgorganisatie Van Neynselgroep meer over samenwerken aan informele zorg in de wijk.

De Gouden Driehoek

De langdurige zorg staat voor een grote verandering betoogt Guus Bannenberg. Het verzorgingshuis verdwijnt. De verblijfvoorzieningen in de geestelijke gezondheidzorg en de gehandicaptenzorg krimpen. Het paradigma verandert van  instellingszorg naar integrale wijkgerichte zorg. De verantwoordelijkheden voor zorg komen in de gemeenschap te liggen. Dat maakt dat gemeentelijke overheid, burgers en maatschappelijke organisaties het samen moeten doen. Werk aan de 'Gouden Driehoek' op wijkniveau is zijn oproep.

Sociëteiten

Met het concept van sociëteiten werkt Guus Bannenberg in Den Bosch aan gemeenschapsvorming. Mensen willen best meer voor elkaar doen, is zijn ervaring. Maar dan moet er wel verbinding zijn. Met de mogelijkheid voor laagdrempelige ontmoeting in de wijk, op 'pantoffelafstand', kan onderlinge hulp makkelijker tot stand komen. Ook zet Bannenberg het landelijk online platform WeHelpen.nl in met een lokale toepassing. De sociëteit wordt door buurtbewoners zelf gedragen. Er wordt een coöperatie opgericht als bestuursvorm. De zorgorganisatie stelt faciliteiten ter beschikking, maar de burgers zelf brengen het initiatief tot leven.

Wat moet de gemeente doen?

De gemeenten krijgen het zwaar, vinden de deelnemers aan de werksessie. Er komt een grote opgave op ze af door extramuralisering en de verschuiving van AWBZ naar Wmo. Hoe die veranderingen uitwerken qua beleid en budget is nog niet precies duidelijk. Maatschappelijke organisaties en burgers kunnen het initiatief nemen en gemeenten laten zien wat nieuwe mogelijkheden zijn. Een tip voor gemeenten: praat als gemeente vooral in de driehoek. Ga niet afzonderlijk met maatschappelijke organisaties en burgers in gesprek maar breng ze samen. En blijf met elkaar in gesprek. Het proces is belangrijk. En een tip vanuit de Eigen Kracht Conferenties: Als je een probleem hebt waar je niet uitkomt, moet je de kring vergroten.  

21-10-2013 10:01
Aedes Actiz