Foto: www.stadsdorpzuid.nl

Meer lokale kracht op congres over seniorencoöperaties

Ook zo geïnspireerd geraakt op het congres ‘Lokale Kracht’ op 5 september? Op 22 november is er een volgende gelegenheid om meer te weten komen over ouderen die zelf hun zorg organiseren. Eén van de voorbeelden van 5 september, StadsdorpZuid uit Amsterdam, organiseert samen met ILC Zorg voor Later een congres over seniorencoöperaties en zelforganisatie, met voorbeelden uit binnen- en buitenland. Het congres is bedoeld voor actieve ouderen die zelf aan de slag willen en professionals die willen inspelen op deze nieuwe trend.

Zelf het heft in handen

Ouderen nemen zelf het initiatief om dienstverlening en zorg dichtbij - in eigen buurt en dorp - te regelen. StadsdorpZuid is een voorbeeld uit Amsterdam. In de Apollobuurt organiseren bewoners  nabuurschap op moderne leest. Op 22 november zijn de resultaten van het evaluatieonderzoek, naar de effectiviteit van deze manier van organiseren, beschikbaar.
Ook Hoogeloon, voorbeeld van een zorgcoöperatie in een dorp, geeft inzicht in hun manier van werken. Gestart met het regelen van maaltijden wordt er inmiddels gebouwd aan een woonzorgvoorziening voor ouderen met dementie.

Aging in the community; nu ook in de V.S.

Oud worden in eigen buurt was in de Verenigde Staten lang een onderbelicht fenomeen. Alle aandacht ging uit naar de speciale woonvormen waar ouderen naartoe verhuisden na hun pensionering, de zogenaamde ‘senior cities’. Maar nu zijn de ‘villages’ in opmars. Ouderen uit een wijk verenigen zich in een collectief dat diensten, activiteiten en zorg organiseert om zo het oud worden in eigen buurt mogelijk te maken. Inmiddels is er een netwerk dat de villages, die verspreid zijn over de hele Verenigde Staten, ondersteunt. De directeur van het ‘Village to Village’ netwerk spreekt op 22 november en geeft de leerervaringen uit de V.S. door. 

Meer informatie

 

25-09-2012