Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg Aedes-Actiz * Kenniscentrum Wonen Zorg

Overheid spreekt zich uit over Doe-democratie

De zogeheten 'doe-democratie' van maatschappelijke initiatieven is een krachtige ontwikkeling die ruimte en vertrouwen moet krijgen, vindt het kabinet. Dat staat in een nota die minister Plasterk (BZK) op 9 juli 2013 presenteerde. De overheid moet in het proces een bescheiden rol spelen. De initiatieven liggen vooral bij de burgers.

Praktijkvoorbeelden en obstakels

In de nota laat het kabinet zien dat er al veel gebeurt op het gebied van maatschappelijke initiatieven en wat dat voor het openbaar bestuur betekent. Verder bevat de nota praktijkvoorbeelden van wat overheden en maatschappelijke instellingen al doen op dit gebied en een verkenning naar wat zij kunnen doen om initiatieven te ondersteunen en obstakels weg te nemen.

Rol overheid

Het kabinet vindt dat de overheid een beperkte rol heeft in maatschappelijke initiatieven. De overheid schept voorwaarden en stimuleert initiatieven en vormt haar rol om van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat', staat in de nota. De rol van het lokale bestuur is belangrijk omdat de meeste voorbeelden van maatschappelijk initiatief zich daar afspelen. Het kabinet is van plan de doe-democratie te ondersteunen en bevorderen door regels aan te passen, nieuwe financieringsvormen te ontwikkelen en door de aansluiting van de overheid bij maatschappelijke initiatieven te vergroten.

Samenwerking

De nota is een reactie op verschillende initiatieven over dit thema en is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal maatschappelijke partners. Ook het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft vanuit de recente activiteiten rond Lokale Kracht, goede voorbeelden aangedragen.

Bron: Aedesnet

17-10-2013 13:49

Meer informatie

Aedes Actiz