Van lokale kracht naar lokale kramp: de overbelaste burger?

Bent u bereid een boodschap te doen voor uw buren? Wilt u uw buurman wassen? Deze vragen stelt Evelien Tonkens, hoogleraar actief burgerschap aan de UVA op een recent symposium waar het mooie boek ‘De affectieve burger’ werd gepresenteerd (2013). Gelukkig zijn mensen bereid om wat voor elkaar te doen. Het geeft mensen een prettig gevoel om iets te betekenen voor een ander. Maar het kan ook belastend zijn, ingrijpend zijn. En niet altijd willen mensen hulp ontvangen van anderen, van niet-professionals. Doorgaans zijn mensen niet graag afhankelijk van elkaar, zo stelt Ellen Grootegoed in het net genoemde boek. Als ze er iets voor terug kunnen doen, wordt het al beter. Maar toch. Het blijft een boeiend fenomeen, zorgen voor elkaar. Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter schreef er een artikel over voor Seniorenwijzer.

Meer informatie

17-07-2013